Į pradžią

Dienos įvykiai

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas Liuksemburge dalyvauja Europos investicijų banko (EIB) Audito komiteto susitikime.

10.00 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytės dalyvauja LR Seimo Audito komiteto posėdyje.

10.40 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje.

13.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja Vyriausybės posėdyje.

Dalyvavimas Seimo komitetuose ir komisijose
10.00-10.55 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Audito komiteto posėdyje svarstant klausimus: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Subsidarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką“ Nr. COM(2018)703; Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktuose tyrimuose nustatytų rizikų ir įžvalgų, susijusių su paramos teikimu.

10.40-11.15 val. Valstybės kontrolės atstovai Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje pristato valstybinio audito ataskaitos „Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei“ rekomendacijų įgyvendinimą ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano vykdymo pažangą.

10.55-11.50 val. Valstybės kontrolės atstovai Audito komiteto posėdyje pristato: valstybinio audito ataskaitą „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti“; Valstybinio audito ataskaitų rekomendacijų įgyvendinimą švietimo srityje.

13.00-14.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje svarstant klausimą: Valstybės investicijų 2018-2020 metų programos 2018 m. ataskaita ir Sportininkų rengimo centro Druskininkuose projekto įgyvendinimo rezultatai ir ateities planai.
2018-12-12 Viešoji geležinkelių infrastruktūra turėtų būti valdoma efektyviau  
Sklandžiam ir saugiam keleivių bei krovinių judumui užtikrinti būtina efektyvi viešoji geležinkelių infrastruktūra. Tai yra valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, naudojamas keleiviams ir kroviniams geležinkeliais vežti. Už tinkamą šios infrastruktūros valdymą, funkcionavimą...


2018-11-28 Konferencija „Signals 2018“ – piliečių biudžetas; 2021-2027 m. ES biudžetas; sveikatos priežiūros kokybė
2018-11-20 Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės auditas: ar turime receptą, kaip sumažinti pacientų eiles?
2018-11-20 Valstybės kontrolės atstovai EUROSAI seminare diskutuoja AAI ateities klausimais
2018-11-08 Fiskalinių rizikų švieslentė: nėra erdvės prisiimti daugiau įsipareigojimų, būtina ir toliau kaupti rezervus
2018-11-06 Pirmą kartą pristatyta jungtinė savivaldos išorės audito sistemų apžvalga
2018-11-05 Valstybės kontrolės atstovai EUROSAI seminare diskutuoja savivaldybių biudžetų klausimais
2018-10-26 Patirtimi IT auditų srityje dalijamasi su Latvijos IT ekspertais
2018-10-25 Su TVF atstovais aptarta šalies ekonominė padėtis ir biudžeto prognozės
2018-10-18 Susitikime su EK atstovais aptarta Lietuvos ekonominė situacija
2018-10-16 Aukščiausioji audito institucija: efektyvesnei ir brandesnei biudžeto valdysenai būtini tikslūs finansiniai duomenys
2018-10-11 Kroatijoje viešintis valstybės kontrolierius: esame vieni pirmųjų Europoje tarp AAI, atvėrusių duomenis visuomenei
2018-10-05 Jungtinis aštuonių šalių auditas: energijos efektyvumo siekis vis dar išlieka iššūkiu
2018-10-04 Saugiai ir veiksmingai sveikatos priežiūrai užtikrinti reikia recepto
2018-10-02 Teatrų ir koncertinių įstaigų auditas: ar galime pamatuoti jų efektyvumą?
2018-09-27 Vaikų iki 5 metų ikimokyklinis ugdymas duoda didžiausią grąžą, tačiau prieinamas – ne visiems
2018-09-26 Austrijoje viešintis valstybės kontrolierius: zuikiavimo neišvengiame net sveikatos sistemoje
2018-09-20 Lietuvos ekonomikos „temperatūra“ signalizuoja būtinybę didinti rezervą sunkmečiui
2018-09-19 Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos pradėjo „Rail Baltic / Rail Baltica“ projekto auditą
2018-09-19 AAI lankėsi Sakartvelo parlamento narių delegacija
2018-09-12 Kuriose srityse labiausiai stringa Valstybės kontrolės audito rekomendacijų įgyvendinimas?

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.