Į pradžią

Dienos įvykiai

9.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje.

10.00 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas dalyvauja LR Seimo Audito komiteto posėdyje.

13.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja Vyriausybės posėdyje.

Dalyvavimas Seimo komitetuose ir komisijose
9.00-11.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje svarstant klausimą: Biudžeto sandaros įstatymo straipsnių pakeitimo projektas.

9.45-12.05 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje svarstant klausimus: Dėl Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymostraipsnio pakeitimo projekto; Seimo nutarimo „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos patvirtinimo“ projektas; Grįžimo įstatymo projektas; Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir kiti klausimai.

10.00-11.10 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Audito komiteto posėdyje svarstant klausimus: Dėl būsimos daugiametės finansinės programos; Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių pakeitimo projektas; Valstybės kontrolės išorinių priežiūrų apibendrinimo ataskaita „Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliktų auditų išorinių peržiūrų 2018 metais rezultatai“ ir kt. klausimai.

10.10-11.10 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje svarstant klausimus: Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo straipsnio pakeitimo projektas; Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių pristatymas.

11.00-12.45 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Sveikatos reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimus: LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir kt. įstatymų projektai.

13.00-14.15 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Migracijos komisijos posėdyje svarstant klausimą: Dėl „Globalios Lietuvos“ programos ir Lietuvos Respublikos migracijos procedūrų.

13.00-15.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje svarstant klausimus: Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo straipsnių pakeitimo projektas; Socialinių įmonių įstatymo straipsnių pakeitimo projektas.2018-06-19 Valstybės kontrolė: Lietuva turi sparčiau didinti energijos vartojimo efektyvumą  
Lietuva, siekdama didinti konkurencingumą bei įgyvendindama ES reikalavimus ir prisidėdama prie bendro ES tikslo iki 2020 m. sumažinti energijos vartojimą 20 proc., 2014–2020 m. laikotarpiu numatė sutaupyti 11,67 teravatvalandžių (toliau – TWh) galutinės energijos...


2018-05-24 „Rail Baltica“ stebėsenos darbo grupė Vilniuje tariasi dėl bendro audito
2018-05-23 Valstybės kontrolėje lankosi Azerbaidžano valstybės tarnybos atstovai
2018-05-18 Konferencijoje Seime diskutuota viešųjų pirkimų klausimais
2018-05-16 Valstybės kontrolėje lankėsi TVF atstovai
2018-05-14 A. Dulkys dalyvauja tarptautiniame diskusijų forume
2018-05-10 Šį rudenį – jau antroji tarptautinė viešojo sektoriaus konferencija „Signals 2018“
2018-05-07 Viešųjų pirkimų ypatumai: neadekvatus dėmesys parodomajam skaidrumui nusveria efektyvumą
2018-05-04 Fiskalinė institucija teikia įžvalgas dėl Lietuvos stabilumo 2018 m. programos
2018-05-04 Kviečiame pasitikrinti žinias Audito egzamine
2018-04-20 Seime vyko konferencija dėl valstybės nekilnojamojo turto valdymo
2018-04-19 Valstybės kontrolėje lankėsi Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius
2018-04-18 Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2017 metų veiklos ataskaitą
2018-04-13 Valstybės kontrolė atliko ES fondų 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio užbaigimo auditą
2018-04-11 A. Dulkys dalyvauja EUROSAI IT darbo grupės susitikime Taline
2018-04-09 Valstybės kontrolėje lankosi Latvijos valstybės kontrolierė E. Krūmina
2018-04-06 Valstybės kontrolėje vyko darbuotojų atradimo renginys
2018-04-05 Valstybės kontrolės atstovai susitiko su savivaldybių kontrolieriais
2018-04-04 Sertifikuota Valstybės kontrolės kokybės vadybos sistema
2018-03-27 Valstybės kontrolė pateikė įžvalgas dėl ekonominės raidos scenarijaus
2018-03-21 Valstybės kontrolė: reguliarus rizikų vertinimas leistų turėti efektyvią verslo priežiūros sistemą
2018-03-19 Valstybės kontrolė: Lietuvos teisėkūra – neefektyvi

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.