Į pradžią

Dienos įvykiai

10.10 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, 5 AD direktoriaus pavaduotoja Rasa Kudžmienė, APD direktoriaus pavaduotoja Inga Tarakavičiūtė, 3 AD patarėjas Gediminas Švetkauskas ir 5 AD vyriausiasis valstybinis auditorius Arturas Balsys dalyvauja LR Seimo Audito komiteto posėdyje svarstant klausimą „Valstybinio audito ataskaita „Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms“.

10.15 val. ITAD vyriausioji valstybinė auditorė Venera Michalovska ir ITAD vyresnysis valstybinis auditorius Dainoras Bagavičius dalyvauja LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje svarstant klausimą „Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 431 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas“.

10.30 val. 2 AD direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Milčiūnas ir 2 AD vyriausiasis valstybinis auditorius Arūnas Zabulionis dalyvauja LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje svarstant klausimus „Susisiekimo ministerijos prioritetinės veiklos kryptys“ ir „Pokyčiai AB „Lietuvos paštas“.

10.30 val. BPSD vyriausieji specialistai Dmitrij Celov ir Ingrida Vilkancaitė dalyvauja LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje svarstant klausimą „Ekonominės raidos scenarijus 2017-2020 m.“.

11.00 val. 1 AD vyriausiosios valstybinės auditorės Jolanta Indriulienė ir Rūta Obcarskienė dalyvauja LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimą „Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie pasirengimą įgyvendinti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-2, 15-3 straipsniais įstatymą Nr. XII-2538“.

11.10 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, ITAD direktorė Živilė Simonaitytė, l.e.p. ITAD direktoriaus pavaduotoja Živilė Uždavinytė-Kerbelė, APD direktoriaus pavaduotoja Inga Tarakavičiūtė ir 3 AD patarėjas Gediminas Švetkauskas dalyvauja LR Seimo Audito komiteto posėdyje svarstant klausimą „Informacinės visuomenės politikos problematika“.

13.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Arūnas Keraminas dalyvauja Vyriausybės posėdyje.2017-09-13 Pristatyta valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita  
Aukščiausioji audito institucija trečiadienį pristatė ataskaitą, kurioje apibendrinami viešojo sektoriaus subjektų veiksmai įgyvendinant 2014–2017 m. I pusm. valstybinių auditų rekomendacijas. Ši ataskaita teikiama Seimo Audito komitetui ir viešai prieinama visuomenei...


2017-07-18 Valstybės kontrolė: valstybės elektroninių ryšių tinklų infrastruktūra valdoma neefektyviai
2017-07-10 Valstybės kontrolierius A. Dulkys susitiko su Latvijos aukščiausiosios institucijos vadove
2017-07-07 Valstybės kontrolė atliko universitetų turto valdymo ir naudojimo auditą
2017-06-30 Valstybės kontrolierius susitiko su naujai išrinktu Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu
2017-06-20 Valdžios sektoriaus finansai yra tvarūs, tačiau išlieka grėsmė socialiniam tvarumui
2017-06-09 Aukščiausiajai audito institucijai – „Partnerystės lyderio“ apdovanojimas
2017-06-08 Valstybės kontrolė kviečia teikti siūlymus, kokias sritis audituoti kitais metais
2017-06-07 Valstybės kontrolierius su Seimo Pirmininku aptarė audito poveikio didinimo ir kitus bendradarbiavimo klausimus
2017-06-02 Europos Komisija patvirtino 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos auditą
2017-06-01 Kauno tardymo izoliatoriuje – reikšmingi trūkumai ir aplaidumas
2017-05-31 INTOSAI simpoziume – apie atvirų duomenų svarbą ir poveikį
2017-05-25 Lietuva vadovaus tarptautinei savivaldybių audito darbo grupei
2017-05-23 Apskritojo stalo diskusijoje – regioninės politikos klausimai
2017-05-22 Aukščiausiųjų audito institucijų vadovai dalyvauja EUROSAI kongrese
2017-05-19 Fiskalinės drausmės klausimais bus bendradarbiaujama su užsienio ekspertais
2017-05-08 Valstybės išlaidų efektyvumo klausimai aptariami su TVF atstovais
2017-05-05 Tarptautinės išvados ir rekomendacijos kibernetiniam saugumui užtikrinti
2017-05-04 Valstybės kontrolė tęsia bendradarbiavimą su STT
2017-05-04 Auditoriaus savaitės renginiai – Auditoriaus dienai paminėti
2017-05-04 Valstybės kontrolės veikla ir patirtimi domėjosi Gruzijos parlamentarai

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.