Į pradžią
Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos pradėjo „Rail Baltic / Rail Baltica“ projekto auditą

Lietuvos aukščiausioji audito institucija,  Latvijos valstybinė audito institucija  ir Estijos nacionalinė audito institucija atliks bendrą auditą „Projekto „Rail Baltic / Rail Baltica“ vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymas“, kurio  tikslas – įvertinti projekto „Rail Baltic / Rail Baltica“ vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymą. Audito metu bus vertinama, ar projekto „Rail Baltic / Rail Baltica“ pirkimų ir sutarčių sudarymo modeliai yra pakankamai efektyvūs, kad būtų užtikrintas rezultatyvus ir ekonomiškas projekto įgyvendinimas.

Auditas apims laikotarpį nuo 2014 m. iki 2018 m. imtinai, audito ataskaitą planuojama skelbti 2019 m. gruodžio mėn. Audito subjektai bendrame audite yra bendra įmonė „RB Rail AS“, atitinkamos nacionalinės ministerijos ir kitos su projektu susijusios Estijos, Latvijos ir Lietuvos įstaigos.

Šis bendras auditas kilo iš Baltijos šalių AAI bendradarbiavimo dėl projekto „Rail Baltic / Baltica“, kuris prasidėjo 2016 m. Estijos, Latvijos ir Lietuvos AAI vadovams pasirašius susitarimo memorandumą dėl pasirengimo projektui „Rail Baltic / Rail  Baltica“ ir jo įgyvendinimo stebėsenos. Pagal šį memorandumą Baltijos šalių AAI stebėjo projekto įgyvendinimą ir rizikas, keitėsi informacija ir vertino galimybes bei būtinybę atlikti bendrą projekto auditą.

Susitarimą dėl bendro audito atlikimo Lietuvos,  Latvijos  ir Estijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai  pasirašė 2018 m. rugsėjį.

Komentarams:
Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius, tel. (8 5) 266 6760, el. p. julius.lukošius@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.