Į pradžią
Turto ir finansų valdymas
Veiklos auditai
DataPavadinimasAtaskaitaSantrauka
2017-10-12 Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eigaPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-09-27 Valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio investicijasPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-06-30 Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijomsPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-05-31 Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriujePranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-04-25 Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veikląPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-04-25 Valstybės valdomų įmonių grąža valstybeiPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-04-25 Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomeneiPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-04-20 Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymasPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka
2017-03-29 Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veiktiPranešimas spaudai Ataskaita Santrauka

Finansiniai auditai
DataPavadinimasAtaskaitaIšvada
2017-09-29 Valstybinio socialinio draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-09-29 Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-09-29 Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-09-29 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-09-29 Garantinio fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-09-29 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos vertinimasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-09-29 Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumas ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-02-09 Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2015 m. liepos 1 d.–2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti (Kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)Pranešimas spaudai Ataskaita Išvada
2017-02-08 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2016 metais teisėtumasPranešimas spaudai Ataskaita Išvada

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.