Į pradžią
Vidaus reikalai
Veiklos auditai
DataPavadinimasAtaskaitaSantrauka
2017-11-29 Valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimas individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai (įslaptinta) Ataskaita
2017-10-12 Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eigaNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-09-29 Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkosNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-05-31 Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriujeNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-04-25 Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veikląNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-04-25 Valstybės valdomų įmonių grąža valstybeiNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-04-25 Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomeneiNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-03-29 Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veiktiNaujiena Ataskaita Santrauka
2017-02-13 Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo institucijoseNaujiena Ataskaita Santrauka

Finansiniai auditai
DataPavadinimasAtaskaitaIšvada
2017-09-29 Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumasNaujiena Ataskaita Išvada
2017-09-29 Garantinio fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumasNaujiena Ataskaita Išvada

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.