Į pradžią
Finansinis auditas
Archyvas:
DataPavadinimas
AtaskaitaIšvadaAudituotos ataskaitos*
2017-09-29 Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumas ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-09-29 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos vertinimas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-09-29 Garantinio fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-09-29 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-09-29 Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-09-29 Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-09-29 Valstybinio socialinio draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas
Naujiena

Ataskaita Išvada Audituota ataskaita
2017-02-09 Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2015 m. liepos 1 d.–2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti (Kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)
Naujiena

Ataskaita Išvada
2017-02-08 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2016 metais teisėtumas
Naujiena

Ataskaita Išvada
* - Audituotos ataskaitos pridedamos prie 2012 ir vėlesnių metų valstybinio audito išvadų ir ataskaitų.
** - Pagal Europos Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 1386/2002 atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą dėl projektų užbaigimo.
  

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-10-17

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.