Į pradžią
Veiklos auditas
Archyvas:
DataPavadinimas
AtaskaitaSantraukaRekomendacijų įgyvendinimas
2017-12-05 Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-11-29 Valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimas individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai (įslaptinta)

Stebėsenos ataskaita
2017-11-28 Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-10-31 Gamintojo atsakomybės principo taikymas
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-10-12 Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eiga
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-09-29 Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkos
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-09-27 Valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-07-14 Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-06-30 Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-05-31 Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-04-26 Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-04-25 Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-04-25 Valstybės valdomų įmonių grąža valstybei
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-04-25 Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-04-20 Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-04-10 Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-03-29 Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-03-10 Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-03-03 Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-02-28 Kaip Kultūros ministerija formuoja kultūros politiką, organizuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-02-23 Savižudybių prevencija ir pagalba asmenims, susijusiems su savižudybės rizika
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
2017-02-13 Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo institucijose
Naujiena

Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita
   

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-01-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.