Į pradžią
2017 metų veiklos planas
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaGamintojo atsakomybės principo taikymas Šiuo metu vykdomas
Informaciniai ištekliaiValstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra Bus baigtas per 3 mėn.
 Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas Nepradėtas
 Ypatingos svarbos informacinių išteklių valdymas Nepradėtas
KultūraKultūros ministerijai pavestų funkcijų vykdymas Baigtas
Nacionalinis saugumas ir gynybaValstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimas individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai Šiuo metu vykdomas
 Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas Šiuo metu vykdomas
Sveikatos apsaugaAsmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimas Šiuo metu vykdomas
 Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas Baigtas
 Savižudybių prevencija ir postvencija Baigtas
 Valstybės turto valdymas ir naudojimas sveikatos apsaugos srityje Baigtas
Švietimas ir mokslasValstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, siekiant inovacijų ir valstybės konkurencingumo Baigtas
 Universitetų valstybės ilgalaikio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vertinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimas Šiuo metu vykdomas
TeisingumasTeisėkūros procesas Šiuo metu vykdomas
 Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje Bus baigtas per 3 mėn.
Transportas ir komunikacijosGeležinkelių transporto modernizavimas ir plėtra Nepradėtas
Valstybės turto ir finansų valdymasViešosios pajamos ir jų valdymas Šiuo metu vykdomas
 Valstybės nekilnojamojo turto valdymas Šiuo metu vykdomas
 Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema Baigtas
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėValstybės valdomų įmonių grąža valstybei Baigtas
 Palankios investicinės aplinkos formavimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas Šiuo metu vykdomas
Vidaus reikalaiViešojo valdymo tobulinimas Šiuo metu vykdomas
 Verslo priežiūros institucijų konsolidavimas Nepradėtas
 Viešųjų įstaigų steigimas ir valdymas Baigtas
 Valstybės biudžeto lėšų naudojimas žmogiškųjų išteklių valdymui (sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, žemės ūkio srityse) Baigtas
Vietos savivaldaSavivaldybių kontroliuojamų įmonių valdymas ir veikla Baigtas
 Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse Baigtas
 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programos įgyvendinimas ir socialinio būsto fondo panaudojimas Baigtas
ЕnergetikaEnergijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas Nepradėtas
Finansiniai (teisėtumo) auditai
Garantinis fondas2016 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
 2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Ignalinos atominės elektrinės eksplotavimo nutraukimo fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 2016 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys2016 metų nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, valstybės skolos ataskaitos ir skolinimasis Šiuo metu vykdomas
 2017 metų nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, valstybės skolos ataskaitos ir skolinimasis Nepradėtas
Privalomojo sveikatos draudimo fondas2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Rezervinis (stabilizavimo) fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 2016 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
Valstybės biudžetas2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Šiuo metu vykdomas
 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Nepradėtas
Valstybinio socialinio draudimo fondas2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
VšĮ Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas2016 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Baigtas
 2017 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Nepradėtas
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2015 m. liepos 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir ataskaitiniais metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
Dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo Bus baigtas per 3 mėn.
 Dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo Baigtas
 Dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko Nepradėtas
 Dėl patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo Nepradėtas
 Dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti Nepradėtas
 2018 m. valdžios sektoriaus finansinių rodiklių vertinimas Nepradėtas
 Valdžios sektoriaus finansų tvarumas Bus baigtas per 3 mėn.
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2017-05-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.