Į pradžią
2018 metų veiklos planas
Valstybės kontrolės 2018 m. veiklos planas (PDF)
Finansiniai (teisėtumo) auditai
Valstybės turto ir finansų valdymasGarantinis fondas: 2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 Garantinis fondas: 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 Ilgalaikio darbo išmokų fondas: 2017 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 Ilgalaikio darbo išmokų fondas: 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola: 2018 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Šiuo metu vykdomas
 Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys: 2017 metų nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, valstybės skolos duomenys ir jos valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Privalomojo sveikatos draudimo fondas: 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 Privalomojo sveikatos draudimo fondas: 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
 Rezervinis (stabilizavimo) fondas: 2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 Rezervinis (stabilizavimo) fondas: 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 Valstybės biudžetas: 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Valstybės biudžetas: 2018 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Šiuo metu vykdomas
 Valstybinio socialinio draudimo fondas: 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 Valstybinio socialinio draudimo fondas: 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Šiuo metu vykdomas
 VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas: 2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas: 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“: 2017 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Baigtas
 Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“: 2018 metų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Nepradėtas
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaPavojingų atliekų tvarkymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams Šiuo metu vykdomas
 Teritorijų planavimas Šiuo metu vykdomas
Informaciniai ištekliaiElektroniniai nusikaltimai Išbrauktas
 Išmanioji mokesčių administravimo sistema Šiuo metu vykdomas
 Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymas Baigtas
KultūraTeatrai ir koncertinės įstaigos Bus baigtas per 3 mėn.
Socialinė apsauga ir darbasDarbo rinkos šešėlio prevencija ir kontrolė Šiuo metu vykdomas
 Socialinės paramos sistema žemiau skurdo ribos atsidūrusiems asmenims Šiuo metu vykdomas
Sveikatos apsaugaAsmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: orientacija į pacientą Išbrauktas
 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: paslaugų prieinamumas Bus baigtas per 3 mėn.
 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas Bus baigtas per 3 mėn.
Švietimas ir mokslasIkimokyklinis ugdymas Bus baigtas per 3 mėn.
TeisingumasTeisėkūros procesas Baigtas
 Vartotojų teisių apsauga Šiuo metu vykdomas
Transportas ir komunikacijosProjekto „Rail Baltica“ vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymas Šiuo metu vykdomas
 Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
Valstybės turto ir finansų valdymasValstybės nekilnojamojo turto valdymas Baigtas
 Viešosios pajamos ir jų valdymas Išbrauktas
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėViešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas Baigtas
Vidaus reikalaiSavivaldybių vykdomos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos Bus baigtas per 3 mėn.
 Verslo priežiūros institucijos Baigtas
 Viešojo sektoriaus institucinės sandaros tobulinimas Bus baigtas per 3 mėn.
ЕnergetikaEnergijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas Baigtas
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas*
*- Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
2018–2021 m. ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2019 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimas Šiuo metu vykdomas
 Pagrindinių mokesčių projekcijų paklaidų vertinimas Baigtas
 Patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Retrospektyvus fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas Baigtas
 Stabilumo 2018 m. programos vertinimas Baigtas
Kita veikla
Biudžeto valdysenos brandos vertinimas Šiuo metu vykdomas
 Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamo audito išorinė peržiūra Baigtas
 Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės auditas Baigtas
 Valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena Baigtas
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2018-09-21

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.