Į pradžią
2019 metų veiklos planas
Valstybės kontrolės 2019 m. veiklos planas (PDF)
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaDaugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Bus baigtas per 3 mėn.
 Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams Baigtas
 Teritorijų planavimas Baigtas
 Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Šiuo metu vykdomas
Informaciniai ištekliaiElektroniniai nusikaltimai Šiuo metu vykdomas
 Išmanioji mokesčių administravimo sistema Baigtas
Socialinė apsauga ir darbasAsmenų su negalia socialinė integracija Šiuo metu vykdomas
 Saugaus ir legalaus dalyvavimo darbo rinkoje užtikrinimas Baigtas
 Socialinės paramos sistema žemiau skurdo ribos atsidūrusiems asmenims Baigtas
Sveikatos apsaugaVaikų sveikatos stiprinimas Baigtas
Švietimas ir mokslasProfesinis mokymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Švietimo sistemos pažangos vertinimas Nepradėtas
TeisingumasAntstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos Šiuo metu vykdomas
 Teismų sistema Šiuo metu vykdomas
 Vartotojų teisių apsauga Baigtas
Transportas ir komunikacijosKelių infrastruktūros valdymas Šiuo metu vykdomas
 Projekto „Rail Baltica“ vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėŪkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų valdysena Nepradėtas
Vidaus reikalaiPolicijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas Šiuo metu vykdomas
 Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius Šiuo metu vykdomas
 Savivaldybių vykdomos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos Baigtas
 Valstybės nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas Šiuo metu vykdomas
 Viešojo sektoriaus institucinės sandaros tobulinimas Išbrauktas
ЕnergetikaIgnalinos atominės elektrinės uždarymo procesas Nepradėtas
Finansiniai (teisėtumo) auditai
Valstybės turto ir finansų valdymas2018 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Baigtas
 2018 m. Garantinis fondas Baigtas
 2018 m. Ilgalaikio darbo išmokų fondas Baigtas
 2018 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Baigtas
 2018 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Baigtas
 2018 m. Rezervinis (stabilizavimo) fondas Baigtas
 2018 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Baigtas
 2018 m. Valstybinio socialinio draudimo fondas Baigtas
 2018 m. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas Baigtas
 2019 m. Garantinis fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Ilgalaikio darbo išmokų fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Rezervinis (stabilizavimo) fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Valstybinio socialinio draudimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Bus baigtas per 3 mėn.
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas*
*- Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Bus baigtas per 3 mėn.
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Bus baigtas per 3 mėn.
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
2019 m. savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas Baigtas
 2019–2022 m. ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2020 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimas Baigtas
 Fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi 2018 m. vertinimas Išbrauktas
 Patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 Stabilumo 2019 m. programos vertinimas Baigtas
Kita veikla
2017–2018 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra Baigtas
 2018–2019 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra Nepradėtas
 2019 m. valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos Baigtas
 Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas Šiuo metu vykdomas
 Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo pokyčių vertinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas Baigtas
 Švietimo sistemos (ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas, profesinis mokymas) pažangos vertinimas Išbrauktas
 Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės auditas Baigtas
 Viešojo sektoriaus institucinės sandaros apžvalga Bus baigtas per 3 mėn.
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2019-12-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.