Į pradžią
Tarptautinės valstybinio audito organizacijos

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė yra aktyvi Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos regioninės darbo grupės – Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) – narė.

 

INTOSAIINTOSAI yra 1953 m. įkurta profesinė organizacija, vienijanti 194 visateises ir 5 asocijuotąsias nares. Organizacija padeda aukščiausiosioms audito institucijoms prisitaikyti prie didėjančių joms keliamų reikalavimų, skatina patirties ir naujovių audito srityje sklaidą. Limos deklaracija dėl audito principų gairių, priimta 1977 m. IX INTOSAI kongrese ir Meksiko nepriklausomumo deklaracija, priimta 2007 m. XIX INTOSAI kongrese, yra vieni svarbiausių šios organizacijos dokumentų. Abi šios deklaracijos buvo pripažintos 2011 m. priėmus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl AAI nepriklausomumo.

Valstybės kontrolė visateise INTOSAI nare tapo 1992 m. ir sėkmingai įsiliejo į jos veiklą.

 

Institucija yra aktyvi toliau išvardytų INTOSAI komitetų ir darbo grupių narė:

Komitetai:

 • Profesinių standartų komitetas

  Finansinio audito gairių pakomitetis,

  Atitikties audito pakomitetis.

  Vidaus kontrolės standartų pakomitetis,

  Apskaitos ir ataskaitų pakomitetis.

  Darbo grupės:

 • Valstybės skolos,

 • Informacinių technologijų audito,

 • Aplinkos audito,

 • Programų vertinimo,

 • Pagrindinių nacionalinių rodiklių,

 • Gavybos pramonės audito darbo grupių narė.

Valstybės kontrolė prisideda prie INTOSAI tikslų įgyvendinimo organizuodama INTOSAI renginius: 2013 m. balandį Vilniuje surengėme INTOSAI IT darbo grupės metinį posėdį ir 7-ąjį veiklos audito seminarą, o 2013 m. spalį aktyviai įsitraukėme į INTOSAI kongreso darbą – šiame kongrese Valstybės kontrolei buvo numatytas alternatyvaus antrosios temos koordinatoriaus vaidmuo.

 

EUROSAIINTOSAI regioninė darbo grupė – EUROSAI vienija 49 Europos šalių aukščiausiąsias audito institucijas ir Europos Audito Rūmus. 1990 m. įkurtos organizacijos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos aukščiausiųjų audito institucijų, skatinti informacijos mainus, remti mokslinius darbus valstybinio audito srityje. 1999 m. EUROSAI priėmė visoms aukščiausiosioms audito institucijoms itin svarbią Deklaraciją dėl aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo.

Valstybės kontrolė EUROSAI veikloje dalyvauja nuo 1993 m. ir yra įsitraukusi į šios organizacijos darbo grupių veiklą:

Tikslų įgyvendinimo grupės:

 • Pirmojo tikslo grupė „Gebėjimų stiprinimas“,

 • Antrojo tikslo grupė „Profesiniai standartai‘,

 • Trečiojo tikslo grupė „Dalijimasis žiniomis“.

  Darbo grupės:

 • Aplinkos audito darbo grupė,

 • Informacinių technologijų darbo grupė,

 • Stichinėms nelaimėms ir katastrofoms skirtų fondų audito darbo grupė.

   

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamento Tarptautinių ryšių skyrius
Informacija atnaujinta 2017-01-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.