Į pradžią
Tarptautinės valstybinio audito organizacijos

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė yra aktyvi Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos regioninės darbo grupės – Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) – narė.

 

INTOSAI yra 1953 m. įkurta profesinė organizacija, vienijanti 194 visateises ir 5 asocijuotąsias nares. Organizacija padeda aukščiausiosioms audito institucijoms prisitaikyti prie didėjančių joms keliamų reikalavimų, skatina patirties ir naujovių audito srityje sklaidą. Limos deklaracija dėl audito principų gairių, priimta 1977 m. IX INTOSAI kongrese ir Meksiko nepriklausomumo deklaracija, priimta 2007 m. XIX INTOSAI kongrese, yra vieni svarbiausių šios organizacijos dokumentų. Abi šios deklaracijos buvo pripažintos 2011 m. priėmus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl AAI nepriklausomumo.

Valstybės kontrolė visateise INTOSAI nare tapo 1992 m. ir sėkmingai įsiliejo į jos veiklą.

 

Institucija yra aktyvi toliau išvardytų INTOSAI komitetų ir darbo grupių narė:

Pakomitečiai:

Vidaus kontrolės standartų pakomitetis,

Apskaitos ir ataskaitų pakomitetis.

Darbo grupės:

  • Valstybės skolos,

  • Informacinių technologijų audito,

  • Aplinkos audito,

  • Programų vertinimo,

  • Pagrindinių nacionalinių rodiklių.

2016 m. vykusiame XXII INTOSAI kongrese Valstybės kontrolė išrinkta atlikti šios organizacijos išorės auditą trejų metų biudžeto laikotarpiui.

 

INTOSAI regioninė darbo grupė – EUROSAI vienija 49 Europos šalių aukščiausiąsias audito institucijas ir Europos Audito Rūmus. 1990 m. įkurtos organizacijos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos aukščiausiųjų audito institucijų, skatinti informacijos mainus, remti mokslinius darbus valstybinio audito srityje. 1999 m. EUROSAI priėmė visoms aukščiausiosioms audito institucijoms itin svarbią Deklaraciją dėl aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo.

Valstybės kontrolė EUROSAI veikloje dalyvauja nuo 1993 m. ir yra įsitraukusi į šios organizacijos darbo grupių veiklą:

  • Aplinkos audito darbo grupė,

  • Informacinių technologijų darbo grupė,

  • Stichinėms nelaimėms ir katastrofoms skirtų fondų audito darbo grupė.

  • Savivaldybių audito darbo grupė.

EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė, kuriai pirmininkauja Valstybės kontrolė, buvo įsteigta 2016 m. birželį Liuksemburge vykusiame 44-ame EUROSAI Valdymo tarybos posėdyje Valstybės kontrolės iniciatyva.

 

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamento Tarptautinių ryšių skyrius
Informacija atnaujinta 2017-11-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.