Į pradžią
Aktualijos
Archyvas:
2017-10-17 Valstybės kontrolė pateikė Seimui auditų išvadas
2017-10-13 Liuksemburge – Ryšių palaikymo komiteto susitikimas
2017-10-06 Demografijos iššūkiai: augančios išlaidos pensijoms kels viešųjų finansų tvarumo riziką
2017-10-05 Valstybė iki šiol nežino, kiek ir kokias paslaugas turi teikti tik viešojo sektoriaus institucijos
2017-10-05 Rygoje – 1-asis EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupės susitikimas
2017-10-03 Valstybės kontrolė organizuoja pirmąją valstybės tvarios plėtros konferenciją „SIGNALS 2017“
2017-10-02 A.Dulkys susitiko su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi
2017-10-02 Valstybės kontrolė: užsienio investuotojų pritraukimas mažai rezultatyvus
2017-09-27 Valstybės kontrolierius A. Dulkys susitiko su Ministru Pirmininku
2017-09-25 A.Dulkys susitiko su Seimo pirmininku
2017-09-22 Apskritojo stalo diskusijoje Seime aptarta Lietuvos teisėkūros problematika
2017-09-20 2017–2020 m. ekonominės raidos scenarijus yra tinkamas 2018 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektams rengti
2017-09-13 Pristatyta valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita
2017-07-28 Valstybės kontrolė ir Finansų ministerija susitarė dėl duomenų teikimo
2017-07-21 Institucijų vadovams – apie vidaus kontrolės svarbą
2017-07-21 Valstybės kontrolė papildė Valstybinio audito programą
2017-07-18 Valstybės kontrolė: valstybės elektroninių ryšių tinklų infrastruktūra valdoma neefektyviai
2017-07-10 Valstybės kontrolierius A. Dulkys susitiko su Latvijos aukščiausiosios institucijos vadove
2017-07-07 Valstybės kontrolė atliko universitetų turto valdymo ir naudojimo auditą
2017-06-30 Valstybės kontrolierius susitiko su naujai išrinktu Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu
2017-06-20 Valdžios sektoriaus finansai yra tvarūs, tačiau išlieka grėsmė socialiniam tvarumui
2017-06-09 Aukščiausiajai audito institucijai – „Partnerystės lyderio“ apdovanojimas
2017-06-08 Valstybės kontrolė kviečia teikti siūlymus, kokias sritis audituoti kitais metais
2017-06-07 Valstybės kontrolierius su Seimo Pirmininku aptarė audito poveikio didinimo ir kitus bendradarbiavimo klausimus
2017-06-02 Europos Komisija patvirtino 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos auditą
2017-06-01 Kauno tardymo izoliatoriuje – reikšmingi trūkumai ir aplaidumas
2017-05-31 INTOSAI simpoziume – apie atvirų duomenų svarbą ir poveikį
2017-05-25 Lietuva vadovaus tarptautinei savivaldybių audito darbo grupei
2017-05-23 Apskritojo stalo diskusijoje – regioninės politikos klausimai
2017-05-22 Aukščiausiųjų audito institucijų vadovai dalyvauja EUROSAI kongrese
2017-05-19 Fiskalinės drausmės klausimais bus bendradarbiaujama su užsienio ekspertais
2017-05-08 Valstybės išlaidų efektyvumo klausimai aptariami su TVF atstovais
2017-05-05 Tarptautinės išvados ir rekomendacijos kibernetiniam saugumui užtikrinti
2017-05-04 Valstybės kontrolė tęsia bendradarbiavimą su STT
2017-05-04 Auditoriaus savaitės renginiai – Auditoriaus dienai paminėti
2017-05-04 Valstybės kontrolės veikla ir patirtimi domėjosi Gruzijos parlamentarai
2017-05-03 Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2016 metų veiklos ataskaitą
2017-04-28 Konferencijoje Seime – apie šiandieninę energetikos situaciją šalyje
2017-04-28 „Investors‘ Forum“ įvertino Valstybės kontrolės pastangas efektyvinti valstybės biudžeto valdyseną
2017-04-27 Valstybės kontrolė: e. sveikatos sistema vis dar veikia fragmentiškai
2017-04-25 Valstybės kontrolė: viešajame sektoriuje veikiančių įmonių ir įstaigų veiklos tobulinimui būtini koordinuoti veiksmai
2017-04-21 Valstybės kontrolė atliko sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymo auditą
2017-04-11 Investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą nedavė laukiamų rezultatų
2017-04-11 Veiklą pradeda EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė
2017-04-07 Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo auditas atidedamas pusmečiui
2017-04-06 Fiskalinio tvarumo klausimai aptariami su EBPO atstovais
2017-04-05 Aukščiausiosios audito institucijos buriasi į darbo grupę kibernetiniam saugumui užtikrinti
2017-04-03 Konferencijoje Seime – apie atvirų duomenų naudą ir perspektyvas
2017-03-31 Savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms – raginimas imtis veiklos auditų
2017-03-30 Valstybės auditoriai institucijų vadovams primena 5 svarbiausius vidaus kontrolės elementus
2017-03-29 Valstybės kontrolė patvirtino 2017–2020 m. ekonominės raidos scenarijų
2017-03-22 Aukščiausioji audito institucija vykdo projektą „Valstybinio audito poveikio didinimas“
2017-03-20 Valstybės kontrolė Seimui pateikė informaciją apie valstybinių miškų valdymo srityje atliktų auditų rekomendacijas
2017-03-14 Valstybės kontrolierius susitiko su Izraelio valstybės ambasadoriumi Amir Maimon
2017-03-10 Auditas: savivaldybėms trūksta atsakomybės prižiūrint šilumos ūkio nuomą
2017-03-06 Pristatyta valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita
2017-03-03 Valstybės kontrolė: socialinio būsto visiems neužteks
2017-03-02 Valstybės kontrolierius su teisingumo ministre aptarė būtinybę stiprinti kalėjimų sistemos vidaus kontrolę
2017-02-28 Valstybės kontrolė: Kultūros ministerijai būtina imtis aktyvesnio šalies kultūros politikos formavimo
2017-02-24 Savižudybių prevencija Lietuvoje: nei strategijos, nei ją įgyvendinti apsiimančios institucijos
2017-02-22 Valstybės kontrolė Seimui pateikė informaciją apie vaiko teisių apsaugos srityje atliktų auditų rekomendacijas
2017-02-21 Auditoriai pradeda Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo vertinimą
2017-02-20 VPT patikslino Kelionių organizavimo paslaugų pirkimo rekomendacijas
2017-02-16 Su gimtadieniu, Lietuva!
2017-02-15 Valstybės kontrolierius: sveikatos apsaugos ministerija daugiau sprendimų turėtų sutelkti į savo rankas
2017-02-14 Auditoriai pasigenda racionalaus požiūrio į valstybės įstaigų personalo valdymą
2017-02-14 A. Dulkys: šalies energijos vartojimo efektyvumas priklauso ir nuo įdirbio transporto sektoriuje
2017-02-09 Atliktas Geros valios fondui skirtų valstybės biudžeto lėšų auditas
2017-02-09 Valstybės kontrolierius su vidaus reikalų ministru aptarė svarbiausias viešojo valdymo tobulinimo problemas
2017-02-08 Valstybės kontrolierius: valstybei reikia aiškios vizijos, kaip naudoti valstybinę žemę
2017-02-06 A. Dulkys: būtina stiprinti pastangas užtikrinant kibernetinį saugumą šalyje
2017-02-03 Švietimo sistemos auditų patirties Valstybės kontrolė semiasi iš Suomijos kolegų
2017-01-31 Valstybės kontrolierius su finansų ministru aptarė ir viešųjų finansų reformos būtinybę
2017-01-30 Valstybės kontrolierius: perteklinis teisinis reguliavimas – našta valstybei
2017-01-26 Valstybės kontrolė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Konkurencijos taryba
2017-01-25 A. Dulkys: sklandžiam stojimo į EBPO procesui būtinos sutelktinės institucijų pastangos
2017-01-24 Valstybės kontrolė plėtoja bendradarbiavimą su Generaline prokuratūra
2017-01-19 Valstybės kontrolierius su Vokietijos audito rūmų pirmininku aptars gynybos sistemos audito klausimus
2017-01-17 Valstybės kontrolierius: strateginiam kultūros politikos formavimui reikėtų daugiau dėmesio
2017-01-16 Valstybės kontrolierius: energetikos sritis neatsiejama nuo bendro šalies ūkio vystymo
2017-01-12 Valstybės kontrolė pristatė 2017 m. veiklos planą ir svarbiausius šių metų auditus
2017-01-10 Valstybės kontrolierius su ūkio ministru aptarė būsimus auditus ir jau pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą
2017-01-09 Valstybės kontrolierius: švietimo stebėsena yra vienas pagrindinių švietimo politikos formavimo įrankių
2017-01-06 Valstybės kontrolierius susitiko su socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu
2017-01-05 Valstybės kontrolierius su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku aptarė prioritetinius darbus
2017-01-04 Valstybės kontrolierius su Ministru Pirmininku aptarė bendradarbiavimo didinant valstybinio audito poveikį klausimus

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-10-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.