Į pradžią
 
Naujiena
2009-08-06   Teorinės fizikos ir astronomijos institutas privalės ištaisyti buhalterinės apskaitos ir turto valdymo klaidas

„Netvarka biudžetinių įstaigų buhalterinėje apskaitoje ir turto valdymo klaidos kelia piktnaudžiavimų riziką, menkina valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo efektyvumą, todėl reikalavome ir reikalausime, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų naudojamos ir apskaitomos tik taip, kaip numatyta teisės aktuose,“ - teigia valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė, apibendrindama Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institute atlikto planinio finansinio ir teisėtumo audito ataskaitą.

Auditoriai institute nustatė nemažai pažeidimų darbo apmokėjimo srityje. Nesivadovaudamas teisės aktais, dalį iš kitų asignavimų valdytojų gautų lėšų Institutas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį - skyrė ryšių, kitų prekių ir komandiruočių išlaidoms padengti. Nesivadovauta teisės aktais ir skiriant priedus darbuotojams: instituto direktoriui už mokslinę veiklą išmokėta 47 tūkst. Lt priedų, kuriuos privalėjo paskirti darbdavys ar jo įgaliotas asmuo.

Institutas, pažeisdamas Biudžeto sandaros įstatymą, ėmėsi tarpininko funkcijų atsiskaitant su komunalinių paslaugų teikėjais ir iš valstybės biudžeto gautomis lėšomis apmokėjo pastato bendraturčių, nuomininkų ir panaudos gavėjų sąskaitas, kurie institutui liko skolingi 35 tūkst. Lt.

Institutas iki šiol apskaitoje nurodo pusantro milijono litų vertės Uzbekijoje esantį savo turtą, nepateikdamas įrodymų, kad šis turtas iš tikrųjų fiziškai egzistuoja ir priklauso Institutui. Dar 1993 m. šis turtas buvo nacionalizuotas Uzbekijos valstybės.

Ypač daug apskaitos tvarkymo klaidų nustatyta institutui pavaldžios įstaigos - Planetariumo finansinėse ataskaitose.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas priimtame sprendime Vilniaus universiteto rektorių Benediktą Juodką ir instituto direktorę Gražiną Tautvaišienę įpareigojo patraukti atsakomybėn pažeidimus padariusius pavaldžius asmenis ir per nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus.


Papildoma informacija: Vida Atraškienė, 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja (8 5) 266 6839

Valstybinio audito ataskaita Dėl Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.