Į pradžią
 
Naujiena
2017-02-14   Auditoriai pasigenda racionalaus požiūrio į valstybės įstaigų personalo valdymą

Visuomenės lūkesčiai dėl geresnės valstybės įstaigų veiklos yra dideli, bet valstybinės tarnybos patrauklumas tarp aukštos kvalifikacijos darbuotojų mažėja, o galimybės juos pritraukti didesniu atlyginimu – ribotos. Aukščiausiosios audito institucijos trijose ministerijose atliktas auditas rodo, kad ir viešojo sektoriaus personalo valdymo sistema nepadeda užtikrinti įstaigų veiklos tikslų pasiekimo efektyviausiu būdu.

Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ir Žemės ūkio ministerijose atliktas auditas atskleidė, kad sistemiškai nėra identifikuojama, kiek ir kokias funkcijas valstybei reikia vykdyti, todėl neaišku ir kiek tam institucijos turi turėti darbuotojų. Dėl susiklosčiusios padėties, vienose įstaigose nustatytoms funkcijoms vykdyti, pvz., gyventojams aptarnauti, trūksta darbuotojų, o kitose – jų gali būti per daug.

Auditas atskleidė, kad yra nemažai atvejų, kai įstaigos veiklos aptarnavimas pavedamas per aukštą kvalifikaciją šiam darbui turintiems ir didesnį darbo užmokestį gaunantiems valstybės tarnautojams, ir atvirkščiai, kai kuriais atvejais pagrindinę įstaigos veiklą (viešąjį administravimą) vykdo pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, kuriems keliami per žemi reikalavimai. Ypatingo valstybės tarnautojo statuso nereikalaujančią įstaigos aptarnavimo veiklą nagrinėtose srityse net 56 proc. atvejų atlieka valstybės tarnautojai, kurių darbo užmokestis yra 35 proc. didesnis, nors šią veiklą gali atlikti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

„Taip susiformavusi sistema, kurioje paprastų funkcijų atlikimas valstybei kainuoja brangiau, o svarbius sprendimus priima žemesnės kvalifikacijos ir atsakomybės darbuotojai, signalizuoja apie neracionalų darbo užmokesčiui skirtų lėšų naudojimą, mažina viso viešojo sektoriaus veiklos skaidrumą ir kokybę“, – sako Laimonas Čiakas, 1-ojo audito departamento direktorius.

Atsižvelgdama į tai, kad problemos yra sisteminės, rekomendacijas dėl žmogiškųjų išteklių (personalo) sistemos tobulinimo Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei. Auditorių vertinimu, būtina visapusiškai įvertinti viešojo valdymo tobulinimo galimybes ir priimti sprendimus, kurie leistų didinti institucijų veiklos skaidrumą ir efektyvumą. Sprendimus dėl personalo valdymo tobulinimo institucijos kviečiamos priimti ir nelaukdamos sisteminių pokyčių. Aukščiausioji audito institucija, tvirtindama 2016–2020 m. strategiją, pernai pradėjo savo personalo struktūros ir funkcijų peržiūrą, kurią planuojama baigti iki šių metų pabaigos.

Valstybės auditoriai toliau stebės ir vertins viešojo valdymo tobulinimo procesą. Plačiau jis analizuojamas didelio masto sisteminiame audite „Viešojo valdymo tobulinimas“, kurį aukščiausioji audito institucija planuoja baigti šiemet.  


Valstybinio audito ataskaita: Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo institucijose


Daugiau informacijos: Laimonas Čiakas, 1-ojo audito departamento direktorius, tel. (8 5) 266 6707, el. p. laimonas.ciakas@vkontrole.lt
 
Justas Jaskonis, Komunikacijos skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6794, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-04-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.