Į pradžią
 
Naujiena
2017-02-14   A. Dulkys: šalies energijos vartojimo efektyvumas priklauso ir nuo įdirbio transporto sektoriuje

Susitikime su susisiekimo ministru Roku Masiuliu valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys antradienį pristatė svarbiausius su ministerijos valdymo sritimi susijusius 2017 metų auditus. Daugiausia dėmesio skirta ministerijos veiksmams formuojant ir koordinuojant transporto sistemos plėtros, elektroninių ryšių ir valstybės informacinių išteklių politiką.

Pristatydamas 2017 m. valstybinio audito programą, valstybės kontrolierius informavo ministrą apie šių metų pirmą pusmetį pradedamą sisteminį auditą – juo bus vertinama, kaip pasiekiami bendrieji energijos efektyvumo tikslai, kuriems didelę įtaką turi tai, kaip energijos vartojimo efektyvumo potencialas išnaudojamas transporto sektoriuje.

„Energijos suvartojimas transporto srityje sudaro daugiau nei trečdalį viso energijos vartojimo šalyje, todėl labai tikimės aktyvesnių ministerijos veiksmų užtikrinant šios srities efektyvumą. Svarbu ir tai, kad Energetikos, Aplinkos ir Susiekimo ministerijos, atsakingos už tam tikras energijos efektyvumo priemonių grupes, problemas spręstų sistemiškai ir koordinuodamos tarpusavio veiksmus“, – sakė valstybės kontrolierius.

Susitikime su susisiekimo ministru aptarti ir valstybės valdomų įmonių veiklos optimizavimo ir efektyvinimo klausimai. Valstybės kontrolierius informavo ministrą apie numatomą geležinkelių transporto modernizavimo ir plėtros auditą.

Aukščiausioji audito institucija šiuo metu atlieka ir valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros auditą, jo tikslas – įvertinti, kaip efektyviai panaudojami turimi ištekliai, skirti elektroninių ryšių veiklai vykdyti. 2017 m. auditoriai analizuos valstybės informacinių išteklių konsolidavimo ir ypatingos svarbos informacinių išteklių valdymo procesus.


Justas Jaskonis, Komunikacijos skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6794, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt


Martyno Ambrazo nuotr.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-04-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.