Į pradžią
 
Naujiena
2017-03-20   Valstybės kontrolė Seimui pateikė informaciją apie valstybinių miškų valdymo srityje atliktų auditų rekomendacijas

Aukščiausioji audito institucija, atsižvelgdama į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto paklausimus ir domėjimąsi valstybinių miškų srities auditais, atsakingoms institucijoms pateikė informaciją apie svarbiausias 2009–2016 metais atliktų su miškų valdymu susijusių auditų išvadas ir rekomendacijas.

Iš viso šiuo laikotarpiu buvo atlikti 9 su valstybiniu miškų ūkiu susiję auditai. Apibendrinta šių auditų informacija, tikime, bus naudinga svarstant teisės aktų projektus ir priimant svarbius sprendimus dėl pokyčių miškų ūkio valdymo srityje.

Valstybės auditoriai, nuolat stebintys aplinkos apsaugos sritį, miškininkystės sektorių išskiria kaip vieną sudėtingiausių sričių, kurioje būtina suderinti sektoriui keliamus tikslus: didinti šalies miškingumą, siekti didesnio miškų ūkio ekonominio efektyvumo, skatinti inovacijas, tobulinti miškotvarką, gerinti sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos priemones, rekreacinę miško infrastruktūrą, reguliuoti kirtimo apimtis taip, kad būtų galima užtikrinti gamtos išteklių tvarumą. Valstybiniai miškai, kaip išskirtinai valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, turi būti prižiūrimas ir valdomas vadovaujantis efektyvumo, racionalumo, visuomeninės naudos ir viešosios teisės principais.

Informaciją apie auditus, susijusius su valstybinio miškų ūkio valdymu ir valstybės įmonių miškų urėdijų veikla, Valstybės kontrolė pateikė Seimo Aplinkos apsaugos ir Audito komitetams, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Aplinkos ministerijai.


Pažyma dėl valstybinių miškų ūkio veiklos


Daugiau informacijos: Jūra Ivonaitytė, Valstybės kontrolės 2-ojo audito departamento patarėja, tel. (8 5) 266 6850, el. p. jura.ivonaityte@vkontrole.lt
 
Justas Jaskonis, Komunikacijos skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6794, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-05-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.