Į pradžią
 
Naujiena
2017-03-31   Savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms – raginimas imtis veiklos auditų

Aukščiausiosios audito institucijos atlikta kasmetinė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra šiemet parodė, kad vis daugiau tarnybų sugeba išlaikyti palyginti aukštą atliekamų finansinių auditų kokybę, bet atlikti veiklos auditus, kurie geriausiai padeda įvertinti, ar efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomi ir naudojami savivaldybės turtas ir lėšos, dauguma tarnybų vis dar delsia.

Iš viso šiemet buvo vertinama 15 (iš 60-ies) savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų, jas aukščiausioji audito institucija atrinko atsitiktinės atrankos būdu. Lygindami šių ir ankstesnių metų peržiūros rezultatus, valstybės auditoriai pažymi, kad daugumoje tarnybų finansinių auditų kokybė gerėja: net 8 iš 15-os vertintų tarnybų sugebėjo pasiekti ir išlaikyti palyginti aukštą atliekamų auditų kokybę. Reikšmingų trūkumų šiemet buvo nustatyta penkiose tarnybose. Tačiau išlieka įsisenėjusi veiklos auditų problema. Pagrindinį dėmesį ir išteklius skirdamos finansiniam auditui ir kitiems pavedimams, nė vieno veiklos audito 2016 m. neplanavo ir neatliko trys tarnybos, dar keturios šių auditų neplanuoja ir 2017 metais.

„Veiklos auditų išvados ir rekomendacijos labai svarbios savivaldybei priimant sprendimus dėl efektyvaus ir skaidraus lėšų ir turto valdymo, sprendžiant aktualius socialinius, ekonominius ir kitus vietos savivaldai priskirtus klausimus. Tarnybos būtų labai svarbi pagalba savivaldybių taryboms ir merams, jeigu vertintų rizikas ir darytų poveikį identifikuodamos ir spręsdamos svarbiausias savivaldybės problemas“, – sako Rita Švedienė, Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja.

Auditoriai atkreipia dėmesį, kad efektyvus strateginis planavimas yra svarbi priemonė didinti tarnybų efektyvumą ir nepriklausomumą. Dauguma jų rengia savo įstaigos strateginius veiklos planus, tačiau juose dažnai nėra rodiklių, kurie leistų išmatuoti, ar bus pasiekti nustatyti tikslai ir pažanga. Rekomendacijas, kurios padės gerinti atliekamų auditų kokybę, tobulinti kontrolės sistemas ir optimaliai planuoti veiklą, valstybės auditoriai pateikė Savivaldybių kontrolierių asociacijai.  


Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliktų auditų išorinių peržiūrų 2017 metų rezultatai


Daugiau informacijos: Rita Švedienė, 3-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 268 5072, el. p. rita.svediene@vkontrole.lt
 
Justas Jaskonis, Komunikacijos skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6794, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt

 

 

 

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-06-02

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.