Į pradžią
 
Naujiena
2017-05-03   Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2016 metų veiklos ataskaitą

Šiandien valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys Seimo Audito komitetui pristatė metinę Valstybės kontrolės veiklos ataskaitą, kurioje atsispindi 2016 m. svarbiausi jos, kaip aukščiausiosios audito institucijos (AAI), Biudžeto politikos kontrolės (fiskalinės) institucijos funkcijas vykdančios ir ES investicijų auditus atliekančios institucijos, darbai ir veiklos tobulinimo rezultatai.

„Praktika, kai vienoje institucijoje susibūrusios trijų nepriklausomų institucijų funkcijos, yra išskirtinė. Vienu metu vykdome aukščiausiosios audito, biudžeto politikos kontrolės ir Europos Sąjungos investicijų audito institucijų funkcijas. Šie įpareigojimai mums – tai pasitikėjimas turimu nepriklausomumu ir gebėjimu užtikrinti brandų bei kokybišką kuriamų produktų lygį, nedidinant administracinių kaštų“, – pristatydamas ataskaitą pabrėžė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Vienu sėkmingiausių AAI žingsnių praėjusiais metais įvardijamas sprendimas į veiklos planus įtraukti „horizontaliuosius“ auditus, kurių pagalba buvo išgrynintos ne vieno projekto ar vienos institucijos, o sisteminės viešojo sektoriaus problemos. Tokie auditai buvo atlikti biudžeto valdysenos, valstybės žemės, valstybės investicijų valdymo ir kt. srityse.

Išskirtinis dėmesys 2016 m. buvo skirtas valstybės turto valdymo srities nagrinėjimui, viešojo valdymo tobulinimo proceso stebėsenai. Iš viso 2016 m. atlikti 39 valstybiniai auditai, pateiktos 484 rekomendacijos, kurių 39 proc. įgyvendinta iki metų pabaigos.

„Mūsų tikslas ir yra ne tik identifikuoti sisteminius trūkumus, bet ir pasiūlyti jų sprendimo kryptis. Audito poveikio siekiame skatindami valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimą. Tinkamai įgyvendinus 2016 m. teiktas rekomendacijas, programinis biudžetas būtų labiau orientuojamas į rezultatus ir žmonių poreikius, iš esmės būtų peržiūrėtas valstybės lėšų investavimo procesas ir prioritetai,“ – sako A. Dulkys.
 
Vykdydama Biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas, Valstybės kontrolė rengė ir teikė Seimui privalomas išvadas, savo iniciatyva pirmą kartą atliko Lietuvos valdžios sektoriaus finansų tvarumo vertinimą ir pateikė nepriklausomą nuomonę dėl valdžios sektoriaus finansų tvarumo 2016–2036 metų laikotarpiu.

„Pirmą kartą pažvelgėme į tolimesnę ateitį: analizavome, kokie iššūkiai gali kilti po 20 ir daugiau metų. Visuomenės senėjimas, valstybės skolos lygis, fiskalinės drausmės taisyklės ir grėsmė, kad vis daugiau žmonių atsidurs žemiau skurdo ribos – į visa tai būtina atsižvelgti priimant sprendimus jau šiandien“, – pristatydamas ataskaitą pabrėžė A. Dulkys.

2016 m. buvo tęsiamos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos užbaigimo audito procedūros ir kartu atliktas 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos, kurią sudaro 30 institucijų, administruojančių apie 6,7 mlrd. eur ES lėšų, auditas dėl sistemos atitikties jos paskyrimo kriterijams ir reglamentuose keliamiems reikalavimams.

Siekdama būti pavyzdžiu viešajame sektoriuje, 2016 m. institucija  tęsė išteklių optimizavimo darbus: Turto bankui perdavė Mokymo centro patalpas Klaipėdoje, 5 proc. (nuo 383 iki 363) sumažino maksimalų pareigybių skaičių.


Valstybės kontrolės 2016 metų veiklos ataskaita

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-09-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.