Į pradžią
 
Naujiena
2017-05-19   Fiskalinės drausmės klausimais bus bendradarbiaujama su užsienio ekspertais

Šiandien aukščiausiojoje audito institucijoje vyksta pirmasis Valstybės kontrolės kaip fiskalinės institucijos funkcijas vykdančios institucijos atstovų ir užsienio ekspertų patariamosios darbo grupės narių susitikimas. Užsienio ekspertų patariamoji darbo grupė suburta fiskalinės institucijos iniciatyva, siekiant sustiprinti Valstybės kontrolei pavestų fiskalinės institucijos funkcijų kokybę, užtikrinti, kad teikiamos išvados, ataskaitos, analizei atlikti taikoma metodologija ir naudojamos priemonės atitiktų gerąją praktiką.

Susitikime Valstybės kontrolės  Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė Asta Kuniyoshi užsienio ekspertų patariamosios darbo grupės nariams Kembridžo universiteto ekonominių tyrimų srities magistrei dr. Zsuzsai Munkacsi,  dirbusiai Vengrijos fiskalinėje taryboje, ir dr. Michalui Horvathui, Jorko universiteto magistrui, pristatys Lietuvoje veikiančią fiskalinės drausmės sistemą ir fiskalinės drausmės taisykles, fiskalinės institucijos darbe taikomus analizės metodus ir naudojamas priemones. Su patariamosios grupės nariais bus diskutuojama fiskalinių rizikų ir fiskalinio tvarumo, fiskalinės institucijos darbo tobulinimo klausimais. Kitų susitikimų metu bus nagrinėjami iškilę metodologiniai klausimai, perduodama kitų nepriklausomų fiskalinių institucijų geroji praktika.

Į nacionalinę teisę perkėlus su Europos Sąjungos ekonomine valdysena susijusių ES teisės aktų ir Fiskalinės sutarties nuostatas, Valstybės kontrolei nuo 2015 m. sausio 1 d. pavesta vykdyti nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas. Vykdydama šią funkciją, Valstybės kontrolė stebi ekonominės ir pinigų sąjungos narėms taikomų fiskalinės drausmės taisyklių laikymąsi Lietuvoje ir teisės aktuose nustatytų užduočių vykdymą.

Paminėtina, jog šiuo metu Valstybės kontrolė kaip fiskalinė institucija rengia Lietuvos valdžios sektoriaus finansų tvarumo vertinimą dėl 2017–2047 metų laikotarpio. Šiuo vertinimu siekiama sustiprinti supratimą apie ilgojo laikotarpio valdžios sektoriaus išlaidas, rizikos veiksnius, makroekonominį stabilumą ir darnią ūkio plėtrą, atskleisti būsimų valdžios sektoriaus įsipareigojimų naštą. Tokio pobūdžio ataskaita rengiama antrą kartą, tačiau, skirtingai negu pernai, šiais metais finansinio tvarumo vertinimas bus atliekamas atsižvelgiant į atnaujintas demografijos projekcijas, naujus teisės aktus, reguliuojančius socialinį draudimą. Vertinimas apims ir valstybės grynosios vertės analizę.

Lietuvos valdžios sektoriaus finansų tvarumo ataskaita valdžios atstovams, žiniasklaidai ir visuomenei bus pristatyta š. m. birželį.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-10-02

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.