Į pradžią
 
Naujiena
2017-05-25   Lietuva vadovaus tarptautinei savivaldybių audito darbo grupei

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys Stambule vykstančiame aukščiausiųjų audito institucijų (EUROSAI) kongrese pristatė tarptautinės Savivaldybių audito grupės, vienijančios 26 Europos šalis, veiklą. Kongresas pritarė šios darbo grupės veiklos ataskaitai, 2017–2020 m. strateginiam planui ir paskyrė Lietuvos aukščiausiąją audito instituciją vadovauti grupei trejus ateinančius metus.

„Jei aukščiausiosios audito institucijos nesiims lyderio vaidmens užtikrinant šalies finansinių išteklių valdymo efektyvumą visose grandyse, įskaitant savivaldą, rizikuos prarasti savo kaip institucijos, valdančios visą apimantį šalies rizikų žemėlapį, vaidmenį. Privalu įsitikinti, kad finansinių išteklių valdymas yra vienodai efektyvus ir vykdomosios valdžios, ir savivaldos sprendimams. Aukščiausiosios audito institucijos turi būti lyderės ir valdyti informaciją apie sprendimus anksčiau, nei jie galėtų virsti nepataisomomis klaidomis“, – kalbėjo valstybės kontrolierius A. Dulkys, pristatydamas minėtos darbo grupės tikslus.

Trijų ateinančių metų laikotarpiu 26 Europos šalys kartu sieks bendrų tikslų: keisis gerąja praktika, patirtimi ir įžvalgomis, sieks reikšmingo audito poveikio savivaldos finansų valdyme; savivaldos išorės audito sistemų stiprinimo, atliks bendrus tarptautinius auditus.

Savivalda ypač svarbi siekiant ne tik vietos, bet ir valstybės darnaus vystymosi tikslų, o savivaldybių auditas ypač svarbus ir regioniniu, ir nacionaliniu lygmeniu. Kita vertus, auditas savivaldoje yra kompleksiškas, apima daug subjektų ir jų vykdomų funkcijų, teikiamų paslaugų, reikalauja specifinių žinių įvairiose srityse ir gebėjimo valdyti didelės apimties informaciją. Keitimasis patirtimi padės audito institucijoms tobulinti įgūdžius planuojant ir atliekant savivaldybių auditus, parenkant aktualias temas, nustatant apimtis ir surenkant patikimus, pakankamus, reprezentuojančius visumą įrodymus, kad būtų audituojama visa sistema, o audito mastas būtų kuo platesnis. Išorės audito sistemų savivaldoje analizė parodė, kad sistemos yra labai skirtingos, bet tikslas – bendras. Turinčios skirtingą praktiką audito institucijos dalydamosi patirtimi stiprins profesinę kompetenciją.

Tam tikros savivaldybės problema gali atrodyti nedidelė, bet gali turėti reikšmingos įtakos tiek kiekvienai valstybei, tiek visam Europos regionui. Todėl sistemines problemas būtina spręsti ir aukštesniu lygmeniu arba, išsprendus vietos lygmeniu, užtikrinti gerosios praktikos sklaidą. Be to, savivaldybių duomenys sudaro reikšmingą nacionalinių ataskaitų dalį, jų finansiniai rodikliai turi būti tikslūs ir patikimi. Būtent todėl grupė sieks diegti novatoriškus duomenų apdorojimo būdus ir efektyvinti auditų atlikimą.

Lietuvos aukščiausioji audito institucija, vadovaudama EUROSAI Savivaldybių audito grupės veiklai, tikisi, kad ši veikla bus naudinga auditorių bendruomenei: planuojant ir atliekant savivaldybių auditus, siekiant pažangos ir reikšmingo auditų poveikio visuomenei.

Daugiau informacijos apie grupės veiklą galima rasti www.vkontrole.lt/tf/

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-10-17

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.