Į pradžią
 
Naujiena
2017-06-02   Europos Komisija patvirtino 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos auditą

Europos Komisija (EK) patvirtino aukščiausiosios audito institucijos parengtą kasmetinę 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos audito ataskaitą ir išvadą už audituotą 2015 m. liepos 1 d.–2016 m. birželio 30 d. laikotarpį. Vykdydama ES reikalavimus, aukščiausioji audito institucija kasmet privalo atlikti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, EK deklaruotų išlaidų ir sąskaitose pateiktos informacijos auditą. Audito ataskaita ir išvada teikiamos tvirtinti EK.

Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistema audituojamuoju laikotarpiu dar buvo kuriama ir nepradėjusi veikti, o išlaidos EK nebuvo deklaruotos, aukščiausioji audito institucija atliko tik ribotos apimties audito procedūras, todėl neturėjo galimybės pareikšti nuomonės dėl valdymo ir kontrolės sistemos veiklos tinkamumo ir išlaidų teisėtumo.

2016 m. rugpjūčio 1 d. aukščiausiajai audito institucijai atlikus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos atitikties paskyrimo kriterijams auditą, LR finansų ministerija paskyrė valdymo ir kontrolės sistemos institucijas. 2016 m. rugpjūčio 12 d. pateikta pirmoji mokėjimo paraiška EK už daugiau kaip 97,7 mln. Eur dėl finansavimo įgyvendinamiems projektams gavimo. 2016 m. liepos 1 d.–2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu planuojama pateikti mokėjimo paraiškų už beveik 812,3 mln. Eur. Audito rezultatai už šį laikotarpį EK bus pateikti iki 2018 m. vasario 15 d.

Per visą 2014-2020 m programavimo periodą EK planuojama pateikti mokėjimo paraiškų už 6,7 mlrd. Eur.


Valstybinio audito ataskaita: Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2015 m. liepos 1 d.–2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti (Kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)


Komentarams: Europos Sąjungos investicijų audito departamento direktorius Arūnas Siniauskas, tel. (8 5) 204 7649, el. p. arunas.siniauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-05-04

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.