Į pradžią
 
Naujiena
2017-06-08   Valstybės kontrolė kviečia teikti siūlymus, kokias sritis audituoti kitais metais

Aukščiausioji audito institucija pradeda rengti kitų metų veiklos planą ir kviečia piliečius prisidėti prie 2018 metų valstybinio audito programos sudarymo. Sudarant valstybinio audito programą stebima, kaupiama ir analizuojama informacija, susijusi su pokyčiais viešajame sektoriuje, identifikuojamos rizikos ir veiklos problemos šalyje, sprendžiama, kokias audito temas pasirinkti, kad institucijos turimi ištekliai būtų nukreipiami pačioms svarbiausioms valstybės viešojo valdymo problemoms spręsti.

Norėdama gauti daugiau informacijos apie visiems aktualias valstybės valdymo problemas, institucija laukia tiek konkrečių siūlymų, kur, gyventojų nuomone, būtų tikslinga inicijuoti valstybinį veiklos auditą, tiek pastebėjimų apie svarbias viešojo sektoriaus ydas. Aukščiausiosios audito institucijos  darbuotojai visus siūlymus atidžiai įvertins ir atsižvelgs renkantis valstybinio audito kryptis ir temas.

Pasiūlymus dėl valstybinio audito programos galite pateikti nuolat veikiančioje Valstybės kontrolės interneto svetainės rubrikoje „Siūlymai dėl valstybinio audito programos“.

Primename, jog Valstybės kontrolė auditus gali atlikti: valstybės institucijose ir įstaigose; savivaldybėse (savivaldybėse audituoja: savivaldybių biudžeto lėšų dalį, kuri skiriama savivaldybėms iš valstybės biudžeto joms perduotoms valstybės funkcijoms vykdyti; patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimą);  visų rūšių įmonėse, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip pusę balsų;  įmonėse ir kituose juridiniuose asmenyse, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų arba perdavė turto.

Su visais institucijos atliekamais auditais, jų aprašymais ir kaip audituotos institucijos įgyvendina valstybinių auditų rekomendacijas, galite susipažinti interneto svetainėje www.vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-10-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.