Į pradžią
 
Naujiena
2017-06-30   Valstybės kontrolierius susitiko su naujai išrinktu Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys susitiko su naujai išrinktu Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriumi Gintaru Radavičiumi. Susitikime buvo aptartos tolimesnės aukščiausiosios audito institucijos ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos bendradarbiavimo kryptys, būsimi darbai įgyvendinant tiek teisines pareigas, tiek stiprinant audito sistemą šalyje ir prisidedant prie reikšmingų sprendimų priėmimo.  

Kaip pažymėjo valstybės kontrolierius A. Dulkys, išorės auditas vietos savivaldoje ypač svarbus. Aukščiausioji audito institucija pasirengusi bendradarbiauti su savivaldybių audito ir kontrolės tarnybomis remdamasi pasitikėjimo ir abipusės pagarbos principais, tačiau, keldama sau aukštus kokybės standartus, iš savo kolegų, su kuriais dalijamasi audito metodikomis, vadovaujamasi bendrais audito standartais, bus tikimasi itin atsakingo ir profesionalaus požiūrio į audito kokybę. Pasak valstybės kontrolieriaus A. Dulkio, aukščiausioji audito institucija pasirengusi padėti ir svarstyti siūlymus kartu su savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis atlikti bendrus auditus, padėsiančius įvertinti sistemines konkrečias problemas visuose šalies valdymo lygmenyse.  

Naujai išrinktas asociacijos prezidentas G. Radavičius prioritetinėmis asociacijos veiklos sritimis įvardijo tarnybų atliekamų darbų naudos visuomenei didinimą profesionaliai atliekant sisteminius veiklos auditus, tarnybų darbo kokybės tobulinimą bei konstruktyvų bendradarbiavimą su aukščiausiąja audito institucija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija.

Pristatydamas planuojamus veiklos pokyčius G. Radavičius pažymėjo, kad pagrindinis asociacijos tikslas yra bendradarbiauti kuriant abipusio pasitikėjimo audito bendruomenėje atmosferą, dalytis informacija, vengti darbų dubliavimosi.

Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu asociacijos visuotiniame narių susirinkime G. Radavičius išrinktas birželio 8 d. Asociacijos prezidentas atstovauja asociacijai Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybės ar savivaldos institucijose bei organizacijose, taip pat užsienio valstybių vietos savivaldos finansų kontrolės institucijose ir organizacijose, koordinuos asociacijos valdymo organų veiklą.
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-11-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.