Į pradžią
 
Naujiena
2017-07-07   Valstybės kontrolė atliko universitetų turto valdymo ir naudojimo auditą

Aukščiausioji audito institucija yra atlikusi švietimo srities auditų, kurių metu vertino mokslo slėnių valdymą, koordinavimą ir jų programų rezultatyvumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, studijų ir mokslo plėtros programas ir kt. Pažymėtina, jog šio audito tikslas buvo įvertinti valstybinių universitetų turto valdymą ir disponavimą juo ir ar tas turtas naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms.

Audito metu nustatyta, jog universitetai pernai valdė 1 768 vnt. nekilnojamojo turto, kurio vertė – 503,4 mln. Eur. Jo išlaikymo išlaidos kasmet didėja. Be to, 2013–2015 m. laikotarpiu universitetų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos padidėjo 77 proc., o įsigijimo ir išlaikymo išlaidos Eurostato duomenimis 2014 m. sudarė apie 27 proc. visų universitetų išlaidų ir buvo vienos didžiausių Europoje. Auditoriai atkreipia dėmesį, jog audito 14-oje valstybinių universitetų metu buvo vertinami turto valdymo klausimai, tačiau audito išvadų, kurios atskleidžia taisytiną finansinę ūkinę universitetų situaciją, negalima ignoruoti atliekant universitetų tinklo optimizavimą.
 
Aukščiausioji audito institucija jau ne kartą yra pasisakiusi, jog viešojo sektoriaus institucijos privalo turėti tiek turto, kad jo pakaktų valstybės funkcijoms vykdyti. Turto, kuris neturi nieko bendra su institucijų vykdomomis funkcijomis, turėtų nelikti, o institucijų išlaikymo išlaidos – sumažėti. Auditorių teigimu, ir šiuo atveju, nepriimant sprendimų dėl turto optimizavimo ir efektyvaus panaudojimo, kyla rizika dėl universitetų galimybės užtikrinti tinkamą turto valdymą ir naudojimą.

Auditoriai pažymi, jog efektyvus turto valdymas, tai ne vien pastatų pardavimai, nuoma ir pan. Tai ilgalaikė strategija, turto vertinimas, apskaita. Atsižvelgdama į audito metu nustatytus dalykus, aukščiausioji audito institucija Vyriausybei kartu su Švietimo ir mokslo ministerija rekomendavo įvertinti universitetuose vykdomą turto optimizavimą ir jo planus bei priimti sprendimus, susietus su efektyvesniu turto valdymu ir naudojimu bei universitetų tinklo optimizavimu.

Aukščiausioji audito institucija yra atlikusi ir viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymo auditą. Šiuo metu vykdomas sisteminis viso valstybės nekilnojamojo turto auditas ir rudenį bus pateikta siūlymų dėl kompleksinio valstybės turto valdymo politikos formavimo ir problemų sprendimo valstybės mastu.


Valstybinio audito ataskaita: Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms


Komentarams: 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa Kudžmienė, tel. (8 5) 266 6819, el. p. rasa.kudzmiene@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-11-29

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.