Į pradžią
 
Naujiena
2017-07-21   Valstybės kontrolė papildė Valstybinio audito programą

Aukščiausioji audito institucija atnaujino institucijos veiklos plano valstybinio audito programą – ji buvo papildyta įtraukiant teritorijų planavimo, ikimokyklinio ugdymo, atliekų tvarkymo, teatrų ir koncertinių įstaigų, savivaldybių funkcijų ir 2016 metais atliktų valstybės programinio biudžeto ir valstybės investicijų programos auditų rekomendacijų stebėsenos temas. Daugelį auditų planuojama pradėti dar šių metų rudenį, o numatoma pabaiga – 2018 metų pirmoji pusė.
 
Atnaujintoje programoje auditoriai skirs dėmesio švietimo sričiai: be šiuo metu atliekamo bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimo audito, auditoriai vertins ir ikimokyklinį ugdymą, nes kokybiškas vaiko ugdymas ankstyvajame amžiaus tarpsnyje lemia sėkmingą tolesnį mokymąsi.

Vieni svarbiausių 2016 metais atliktų auditų tie, kuriuos atliekant vertintas programinio biudžeto, strateginių veiklos planų, valstybės investicijų programos sudarymas ir įgyvendinimas. Tinkamas šių auditų rekomendacijų įgyvendinimas tinkamu laiku sudarytų pagrindą ekonomiškiau ir rezultatyviau naudoti visas valstybės biudžeto lėšas. Tad dar šiemet auditoriai įvertins, kaip institucijoms sekasi įgyvendinti 2016 metais teiktas rekomendacijas.

Auditoriai pastebi, kad valstybėje nėra aiškaus apsisprendimo dėl funkcijų apimties ir paskirstymo tarp valstybės ir savivaldos, neaiškus kai kurių savivaldos vykdomų funkcijų turinys ir atsakomybė, o finansavimo sistema nėra susieta su siekiamais rezultatais. Tad atliekant naująjį auditą bus vertinamos savivaldybių atliekamos funkcijos, jų paskirstymo tarp centrinio ir vietos valdymo lygių ir finansavimo sistema.

Aukščiausioji audito institucija nuolat stebi problemas, susijusias su atliekų tvarkymo infrastuktūros panaudojimo, teritorijų planavimo bei teatrų ir koncertinių įstaigų valdymo klausimais, tad pradedami šių sričių auditai turėtų parodyti pagrindines sistemų neveikimo ir nepakankamai efektyvaus ar optimalaus naudojimo priežastis ir sudaryti prielaidas jas pašalinti.

Valstybės kontrolės metiniame veiklos plane numatytus, vykdomus ir baigtus darbus visada rasite interneto tinklalapyje
  

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-01-09

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.