Į pradžią
 
Naujiena
2017-09-13   Pristatyta valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

Aukščiausioji audito institucija trečiadienį pristatė ataskaitą, kurioje apibendrinami viešojo sektoriaus subjektų veiksmai įgyvendinant 2014–2017 m. I pusm. valstybinių auditų rekomendacijas. Ši ataskaita teikiama Seimo Audito komitetui ir viešai prieinama visuomenei.

Ataskaitoje pažymima, kad bendras rekomendacijų įgyvendinimo lygis auga (nuo 88 proc. iki 91 proc.) ir siekia aukščiausiosios audito institucijos užsibrėžtą strateginį tikslą, kuris yra ne žemesnis nei 90 proc.
Be to, mažėja rekomendacijų, įgyvendinamų per pirmą su audituotu subjektu sutartą laiką. Vis tik jau neįvykusius reikiamus pokyčius, neatsakingą institucijų požiūrį ir vėluojančius sprendimus rodo tai, kad šiuo metu vėluojama įgyvendinti 36 proc. visų stebimų rekomendacijų. Metų pradžioje šis skaičius buvo 30 proc.

„Mūsų tikslas ne tik aukštas bendras rekomendacijų įgyvendinimo lygis, bet ir jų įgyvendinimas laiku. Suprantame, kad sisteminės horizontalius pokyčius inicijuojančios rekomendacijos reikalauja didesnių pastangų ir ilgesnio jų įgyvendinimo laiko, todėl ir toliau nuolat bendraujame su jas įgyvendinančiomis institucijomis, dalijamės įžvalgomis apie sistemines šalies finansų ir turto valdymo problemas ir būtinus pokyčius vertintose srityse“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Siūlymai šalinti vidaus kontrolės trūkumus vis dar sudaro didelę rekomendacijų dalį. Sprendimus į auditų sąrašą įtraukti horizontaliuosius auditus, kuriais siekiama įvardyti ne vieno projekto ar institucijos, o sistemines viešojo sektoriaus problemas, yra bene vienas sėkmingiausių pastarųjų metų aukščiausiosios audito institucijos sprendimų.

Valstybės kontrolės pateikta ataskaita yra vienas iš būdų dalytis sukaupta informacija, tikintis geriau informuoti suinteresuotas šalis ir siekiant, kad būtų įgyvendintos tos rekomendacijos, kurioms būtini politiniai sprendimai. Tokia ataskaita Seimui pateikiama dukart per metus: kovo ir rugsėjo mėnesiais.
 
 
Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita
 
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-02-09

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.