Į pradžią
 
Naujiena
2017-10-02   A.Dulkys susitiko su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys susitiko su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi Andy Pearce.

„Susitikime buvo aptartos aukščiausiosios audito institucijos veiklos kryptys, tarptautinis bendradarbiavimas. Buvo išreikštas domėjimasis viešųjų pirkimų klausimais, kuriuos nagrinėja mūsų aukščiausioji audito institucija. Taip pat kalbėjomės apie artėjančią valstybės tvarios plėtros konferenciją „Signals“, – po susitikimo teigė A. Dulkys.

Britų Taryba Lietuvoje yra viena iš Valstybės kontrolės kartu su Tarptautine aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (INTOSAI) organizuojamos metinės konferencijos partnerių.

INTOSAI, kaip globalus valstybinių auditorių forumas, palaikantis glaudžius ryšius su Jungtinių Tautų Organizacija, savo strateginiame plane nustatė strateginę kryptį – siekti tvarios plėtros stiprinant valstybių darnaus vystymosi svarbą. Lietuvos aukščiausioji audito institucija (AAI)  palaiko šį siekį, kuris atsispindi ir valstybės tvarios plėtros konferencijoje „Signals“.

Valstybės kontrolė yra aktyvi INTOSAI ir jos regioninės organizacijos EUROSAI narė. 2016 m. Lietuvos AAI trejų metų biudžeto laikotarpiui buvo išrinkta atlikti Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos išorės auditą.
 
Valstybės kontrolė taip pat planuoja kviesti Jungtinės Karalystės kolegas 2019 m. atlikti institucijos ekspertinį vertinimą.

Jungtinės Karalystės aukščiausioji audito institucija prisidėjo prie Lietuvos AAI formavimo: dvišalis bendradarbiavimas su šia institucija prasidėjo 1994 m., tai buvo viena iš pirmųjų Europos šalių AAI, su kuria užmegzti dvišaliai ryšiai ir gauta intelektinė parama.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-03-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.