Į pradžią
 
Naujiena
2017-10-26   Valstybės kontrolėje lankėsi Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius

Valstybės kontrolėje ketvirtadienį lankėsi Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. Susitikime su valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu aptarti abiem šalims aktualūs klausimai, o susitikime su Valstybės kontrolės tarybos nariais buvo pristatyta Europos Audito Rūmų 2016-ųjų finansinių metų ES biudžeto vykdymo ataskaita.

Ataskaitoje pastebima, kad 2016 m. ES išlaidos sudarė 136,4 milijardo Eur, arba apie 267 Eur kiekvienam piliečiui. Šios lėšos sudaro apie 1 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų ir apie 2 proc. visų ES valstybių narių visų viešojo sektoriaus išlaidų. Kiekvienais metais Europos Parlamentas ir Taryba tvirtina ES biudžetą pagal septynerių metų finansines programas.

Užtikrinti tinkamą biudžeto lėšų naudojimą – ir Europos Komisijos, ir kitų ES institucijų ir įstaigų atsakomybė. Dėl maždaug 80 proc. lėšų – daugiausia žemės ūkio ir sanglaudos srities – šia pareiga Europos Komisija dalijasi su ES valstybėmis narėmis.

Kiekvienais metais Europos Audito Rūmai audituoja ES biudžeto pajamas ir išlaidas ir teikia savo nuomonę apie metinių finansinių ataskaitų patikimumą bei pajamų ir išlaidų operacijų atitiktį galiojančioms taisyklėms ir teisės aktams.
Susipažinti su metinėmis ataskaitomis ir dokumentu „2016 m. ES auditas trumpai“, kurie paskelbti 23 ES kalbomis, galite spustelėję čia.
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-05-04

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.