Į pradžią
 
Naujiena
2017-12-08   Valstybės kontrolė įvertino Krašto apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų sistemą

Nuo 2016 m. pabaigos Krašto apsaugos ministerijos įgyvendinamos įsigijimų srities pertvarkos prisideda prie viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimo, tačiau sistemoje esama ir tam tikrų rizikų, kurias ministerija turės suvaldyti, rodo Valstybės kontrolės atliktas auditas „Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas“.

„Šiuo metu įgyvendinamos priemonės, tokios kaip centralizuoti krašto apsaugos sistemos įsigijimai, didina sistemos efektyvumą, tačiau, siekiant užtikrinti tinkamą šios sistemos veikimą ateityje, rekomenduojame nuolat analizuoti su įsigijimų centralizavimo procesu susijusius rizikos veiksnius, pavyzdžiui, didesnę korupcijos pasireiškimo tikimybę “, – teigia valstybinė auditorė Živilė Uždavinytė-Kerbelė.

Audito ataskaitoje pastebimi ir kiti aspektai. Dalį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo funkcijų vykdo specialistai, kuriems tai nėra pagrindinė funkcija, todėl svarbu užtikrinti informaciją apie tokių specialistų įsitraukimą į procesą. Neturint informacijos apie darbuotojus, dalyvaujančius pirkimo organizavimo ir vykdymo procese, nėra galimybės užtikrinti šių specialistų kompetencijos vertinimo, susijusio su viešaisiais pirkimais.

Kasmet vidutiniškai yra atliekama apie 17 tūkst. pirkimų, tad, siekiant užtikrinti nuolatinį viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo procesą, auditoriai rekomendacijose nurodo numatyti tinkamą sistemos stebėsenos mechanizmą, kuris apimtų ir nustatytos veiklos efektyvumo nuolatinę analizę, ir viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių specialistų kompetencijos įvertinimą. Tik nuolatinė analizė ir tobulinimas leistų didinti viešųjų pirkimų kokybę.

Atlikto audito rekomendacijose taip pat nurodoma nuolat vykdyti su viešųjų pirkimų centralizavimo procesu susijusių rizikos veiksnių analizę. Sistema analizei atlikti numatyta parengti iki ateinančių metų pabaigos.
 
Valstybės kontrolė auditavo 2016–2017 m. III ketv. laikotarpį. Jis pasirinktas atsižvelgus į 2016 m. pradėtą krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistemos pertvarką.

Valstybės kontrolė šiuo metu taip pat atlieka auditą „Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas“.


Valstybinio audito ataskaita: Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas


Komentarams: Živilė Uždavinytė-Kerbelė, Valdymo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6754, el. p. zivile.uzdavinyte-kerbele@vkontrole.lt 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-05-16

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.