Į pradžią
 
Naujiena
2018-03-21   Valstybės kontrolė: reguliarus rizikų vertinimas leistų turėti efektyvią verslo priežiūros sistemą

Lietuvoje verslą prižiūri 56 institucijos, nuo kurių veiklos efektyvumo priklauso, ar nėra nepagrįstų biurokratinių kliūčių, perteklinių reikalavimų, kurie kuria administracinę ir kitą reguliavimo naštą. Tarp prižiūrimų verslo sričių yra tokių kaip statybų sauga, ne maisto produktų sauga ir vartotojų apsauga, vaistai ir sveikatos priežiūra, darbo sauga ir kt., kurių priežiūra reikalinga, kad būtų apsaugotos piliečių teisės ir užtikrinta saugi aplinka.

Aukščiausiosios audito institucijos atliktas auditas „Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi“ rodo, kad nuo 2012 m. vykdytas verslo priežiūros institucijų konsolidavimas daugiau buvo orientuotas į priežiūros institucijų skaičiaus mažinimą, o priežiūros veiklos kokybės gerinimas nebuvo prioritetu. Institucijų sumažėjo šešiomis, o planuota gerokai daugiau. Auditoriai pastebi, kad planuojant konsolidavimą nebuvo atlikta kaštų ir naudos analizė. 2015 m. EBPO taip pat pažymėjo, kad rengiant planą nebuvo keliamas principinis klausimas – kokių priežiūros funkcijų reikia valstybei ir kas jas vykdys.

Iš audito rezultatų matyti, kad priežiūros institucijos ir atsakingos ministerijos nevertina vykdomos priežiūros efektyvumo ir naudos visuomenei bei verslui. Iki šiol nėra skaičiuojama, kiek valstybei kainuoja verslo priežiūra. Pagal institucijų pateiktus duomenis apie veiklos dalį, kurią sudaro priežiūra, auditoriai apskaičiavo, kad 2016 m. iš valstybės biudžeto buvo panaudota bent 229 mln. Eur, o 2017 m. – 233 mln. Eur. Pagal pateiktas audito rekomendacijas taikomi veiksmai leistų įvertinti šių kaštų optimalumą ir mažinti naštą verslui. Audito metu nustatyta, kad Vyriausybės ir pusės ministerijų metinėse veiklos ataskaitose iš viso nėra informacijos apie jų sektoriuose vykdomą verslo priežiūrą.

Verslo priežiūros sistemoje yra ir gerųjų praktikų, tačiau, siekiant mažinti priežiūros kaštus, Ūkio ministerijai, priežiūros institucijoms ir ministerijoms, kurių valdymo srityje jos veikia, trūksta efektyvios tarpusavio sąveikos dalijantis informacija apie ūkio subjektus, priežiūros rezultatus, pažangius metodus ir pan. Institucijos teigia bendradarbiaujančios ir koordinuojančios savo veiksmus su kitomis, tačiau tik keletas turėjo ir pateikė tai pagrindžiančių duomenų. Pažymėtina, kad šioje srityje ir EBPO ekspertai Lietuvai siūlė  stiprinti pertvarkos koordinavimo sistemą, veiklos valdymo ir poveikio duomenų rinkimą, tačiau rekomendacijos neįgyvendintos.

„Valstybės priežiūros institucijoms trūksta bendro požiūrio užtikrinant reglamentuotų teisių ir interesų apsaugą, nes ne visų institucijų priežiūra pagrįsta ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimu, kuris padėtų pasirinkti, kada verslą tikrinti, o kada užtenka konsultuoti ar taikyti kitas prevencines priemones. Tai sumažintų perteklinių reikalavimų ir perteklinės biurokratijos kliūtis verslui“, – teigia Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius.
 
Aukščiausioji audito institucija rekomenduoja: valstybės mastu įvertinti ūkines veiklas – ką turi prižiūrėti valstybės institucijos ar savivalda, o ką galima palikti savikontrolei ir taip sumažinti priežiūros kaštus, bet neprasti kokybės; kasmet vertinti verslo priežiūros būklę ir už ją atsiskaityti Seimui; imtis kitų priežiūros institucijų veiklos tobulinimo priemonių (rizikos vertinimu pagrįsta veikla; tarpusavio bendradarbiavimas; teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą, vertinimas; darbuotojų etikos, nešališkumo ir nepriklausomumo reikalavimai).


Valstybinio audito ataskaita: Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi

 
Komentarams: Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius, tel. (8 5) 266 6760, el. p. julius.lukosius@vkontrole.lt 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-06-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.