Į pradžią
 
Naujiena
2018-04-18   Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2017 metų veiklos ataskaitą

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys Seimo Audito komitetui pristatė veiklos ataskaitą, kurioje įvardijami 2017 m. Valstybės kontrolės, atliekančios aukščiausiosios audito institucijos, fiskalinės institucijos bei Europos Sąjungos (ES) investicijų audito institucijos funkcijas, darbai ir veiklos rezultatai.

„Pernai tarp pasirinktų veiklos prioritetų buvo biudžeto valdysena, viešojo sektoriaus įmonių valdymas, švietimas ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumas. Savo darbais stengėmės padėti rasti atsakymus, ar esamas biudžeto valdysenos modelis padeda mums priimti teisingus sprendimus. Vykdomoji valdžia atsižvelgė į mūsų siūlymus – numatė biudžeto valdysenos ir strateginio planavimo ateities pokyčius“, – pristatydamas ataskaitą sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Iš viso 2017 m. buvo atlikta 30 auditų (22 veiklos ir 8 finansiniai (teisėtumo)), pateiktos 165 rekomendacijos, atlikta 15-os savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų išorinė peržiūra, Seimo Audito komitetui pateiktos dvi pusmetinės teiktų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos, įvykdytas tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės finansinis auditas, taip pat koordinuota EUROSAI savivaldybių darbo grupės veikla.

Vykdant ES investicijų audito institucijos funkcijas, atliktas 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos užbaigimo auditas, kurio metu patikrinta 1,4 mlrd. Eur (16 proc.) Europos Komisijai (EK) deklaruotų išlaidų. Vertinant 2014–2020 m. ES fondų investicijas, patikrinta 440 mln. Eur (54 proc.) EK deklaruotų išlaidų, pradėtos vertinti 2017–2018 m. laikotarpio ES investicijos.

2017 m. Valstybės kontrolė organizavo pirmąją kasmetinę tarptautinę valstybės tvarios plėtros konferenciją „Signals 2017“, skirtą plėtoti darnų požiūrį į valstybės ateitį.

„Šį rudenį organizuojame antrąją valstybės tvarios plėtros konferenciją „Signals 2018“. Joje geriausius šalies viešojo valdymo specialistus ir pasaulyje pripažintus šios srities ekspertus, viešojo sektoriaus institucijų vadovus ir darbuotojus kviesime diskutuoti apie piliečių biudžetą, pažvelgti į ES daugiametės finansinės programos perspektyvas po 2020 m., išgirsti sveikatos sistemos siunčiamus signalus ir veikti“, – sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Suprasdama pareigą būti pavyzdžiu viešajame sektoriuje, aukščiausioji audito institucija (AAI) per porą pastarųjų metų atsisakė poilsinių, nebenuomoja savo patalpų maitinimo paslaugų įmonėms, nesinaudoja kitomis valstybės patalpomis panaudos sąlygomis, bendrą valdomo nekilnojamojo turto plotą sumažino 15 proc., o administracinių patalpų – 26 proc. Automobilių parkas sumažintas 2,5 karto, išlaidos transportui sumažėjo daugiau nei 40 proc., turto išlaikymo išlaidos sumažėjo beveik 14 proc.

2018 m. AAI prioritetinės auditų sritys yra biudžeto valdysena, švietimas, viešasis valdymas ir informacinės visuomenės plėtra.


Valstybės kontrolės 2017 metų veiklos ataskaita

 
Komentarams: Audito plėtros departamento direktorius Mindaugas Macijauskas, tel. 266 6772, el. p. mindaugas.macijauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-09-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.