Į pradžią
 
Naujiena
2018-04-19   Valstybės kontrolėje lankėsi Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius

Šiandien aukščiausiojoje audito institucijoje lankėsi ir su valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu bei institucijos darbuotojais susitiko Europos Audito Rūmų (EAR) narys Rimantas Šadžius. Susitikime R. Šadžius pristatė 2017 m. EAR veiklos ataskaitą, apžvelgė aktualiausias finansų, energetikos, ir regionų politikos veiklos audito ataskaitas.

Metinėje ataskaitoje dėl 2016 m. Europos Sąjungos (ES) biudžeto ir dėl Europos plėtros fondų EAR pirmą kartą pateikė sąlyginę, o ne neigiamą nuomonę dėl išlaidų atitikties. Buvo vertintos penkios išlaidų sritys – ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda; konkurencingumas augimui ir užimtumui; gamtos ištekliai; Europos vaidmuo pasaulyje ir administravimas.

2017 m. EAR atliko 28 specialiąsias ataskaitas (veiklos auditus) ir ES veiksmų energetikos ir klimato kaitos apžvalgą, 55-ias specialiąsias metines ataskaitas dėl ES agentūrų ir bendrųjų įmonių.

R. Šadžius daug dėmesio skyrė naujiesiems EAR produktams – apžvalgoms (briefing paper), kuriose pateikiamos atitinkamos srities įžvalgos ir principiniai pasiūlymai aktualiais klausimais.

EAR – nepriklausomas ES finansų išorės auditorius, padedantis tobulinti ES finansų valdymą ir veikiantis kaip nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų sergėtojas. Lietuvos aukščiausioji audito institucija glaudžiai bendradarbiauja su EAR ir dalijasi profesinėmis žiniomis.
 
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-09-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.