Į pradžią
 
Naujiena
2018-09-12   Kuriose srityse labiausiai stringa Valstybės kontrolės audito rekomendacijų įgyvendinimas?

Aukščiausiosios audito institucijos pateiktoje rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje nurodoma, kad institucijos ėmėsi veiksmų priemonėms įgyvendinti – 5 (iš 15) audituotose srityse sulaukta pažangos įgyvendinant svarbias rekomendacijas, tačiau 7 (iš 15) audituotose srityse spręsti viešojo sektoriaus problemas sutartais terminais vis dar vėluojama. Rekomendacijų įgyvendinimas laiku ypač svarbus siekiant pažangos viešajame sektoriuje, o jų nevykdymas atitolina visuomenei naudingus pokyčius. Paskelbtoje ataskaitoje nurodyti 2015 – 2018 m. I pusm. teiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai.

„Didžiausias rekomendacijų įgyvendinimo poveikis yra tada, kai jos įgyvendinamos laiku. Šiuo metu vėluojama įgyvendinti rekomendacijas tokiose srityse kaip: valstybės biudžeto valdysena, bendrojo ugdymo kokybė, valstybei svarbūs ekonominiai projektai, bausmių sistema“, – teigia Audito plėtros departamento direktorė Audronė Vaitkevičiūtė. Tarp sričių, kuriose vėluojama įgyvendinti rekomendacijas Valstybės kontrolė taip pat išskiria e. sveikatos sistemą, valstybės elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros valdymą ir valstybės nekilnojamojo turto valdymą.

„Bendru Audito komiteto narių sutarimu prašome Vyriausybės užtikrinti laiku neįgyvendintų svarbių rekomendacijų įgyvendinimą. O Seimo komitetams pagal paskirtas veiklos sritis atkreipti ypatingą dėmesį į parengtus ir Seimui pateiktus įstatymų projektus, susijusius su rekomendacijų įgyvendinimu ir siekti, kad įstatymų projektai būtų priimti jau prasidėjusioje šioje Seimo rudens sesijoje“, – sako Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Auditoriai pažymi, kad 5 audituotose srityse laukiama svarbių rekomendacijų įgyvendinimo iki 2018 m. pabaigos. Viena tokių – nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenys. Šiandien, neturint teisingų finansinių duomenų, jais negalima remtis priimant sprendimus dėl viešojo sektoriaus turto valdymo ar vertinant valstybės mokumą, nes skaičiavimai ir vertinimai yra netikslūs.

Valstybės kontrolė pastebi, kad auditų rekomendacijoms įgyvendinti reikalingi ir įstatymų keitimai. Šiuo metu laukiama, kol Seime bus priimta 9 įstatymų projektai, kuriais siūloma spręsti auditų metu nustatytas problemas: dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos, dėl socialinių įmonių veiklos tobulinimo, dėl valstybės ir savivaldybių pasitraukimo iš viešųjų įstaigų valdymo ir kitų sričių.

Aukščiausioji audito institucija kiekvieną kartą atlikdama auditus pateikia rekomendacijas institucijoms: nurodo, ką reiktų keisti, kad netinkamos ar neefektyvios veiklos atvejai viešajame sektoriuje būtų ištaisyti ir nepasikartotų. Institucijos pačios pasirenka geriausius rekomendacijų įgyvendinimo būdus ir optimalius jų įgyvendinimo terminus. Valstybės kontrolė atlieka rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo būklės ataskaita du kartus per metus teikia Seimui.    
    
Siekiant didesnio duomenų prieinamumo, Valstybės kontrolės interneto svetainėje visuomenei atvira visa informacija apie atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimą. Visą informaciją galite rasti čia.
    
Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita
    
Komentarams:
Audito plėtros departamento direktorė Audronė Vaitkevičiūtė,
tel. (8 5) 266 6772, el. p. audrone.vaitkeviciute@vkontrole.lt
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-01-16

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.