Į pradžią
 
Naujiena
2018-11-06   Pirmą kartą pristatyta jungtinė savivaldos išorės audito sistemų apžvalga

EUROSAI (Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacija) Savivaldybių audito darbo grupė, kuriai pirmininkauja Lietuvos aukščiausioji audito institucija (AAI), pristatė grupės narių šalyse veikiančių savivaldos išorės audito sistemų apžvalgą. Tai – pirmasis leidinys, pateikiantis išsamią informaciją apie savivaldos išorės auditą skirtingose šalyse: savivaldybių išorės auditą atliekančius subjektus, jų kompetencijas, audito apimtis, bendradarbiavimo tarp audito institucijų praktiką ir pan.

„Informaciją teikė 26 šalių aukščiausiosios audito institucijos – grupės narės, o ją susistemino ir apžvalgą parengė Lietuvos AAI atstovai kartu su kolegomis iš Estijos ir Graikijos“, – teigia Valstybės kontrolės Valdymo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Jūra Ivonaitytė.

Remiantis surinkta informacija ir tęsiant darbo grupės veiklą, ateityje planuojama atlikti palyginamąją savivaldos išorės audito sistemų analizę: atskleisti sistemų silpnąsias ir stipriąsias puses, pateikti gerosios praktikos pavyzdžių. Tikimasi, kad  vykdomos priemonės prisidės prie efektyvesnio šalių išorės audito sistemų veikimo, skatins auditus atliekančių subjektų bendradarbiavimą ir padės įstatymų leidėjams priimti sprendimus dėl sistemų tobulinimo.

Grupės narių šalyse veikiančių savivaldos išorės audito sistemų apžvalga pristatyta šiuo metu vykstančiame EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupės narių metiniame susitikime Belgrade (Serbija).

EUROSAI savivaldybių audito darbo grupė įkurta 2016 m. birželį, jai priklauso 27 šalys. Lietuvos AAI – šios grupės iniciatorė – yra prisiėmusi atsakomybę pirmininkauti grupei, koordinuoti jos veiklą ir komunikaciją. Darbo grupės veikla siekiama tobulinti savivaldos audito sistemą ir audito procesą taip, kad rezultatai atneštų teigiamų pokyčių savivaldos gyventojams.
    
Su apžvalga galima susipažinti čia

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-04-17

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.