Į pradžią
Savaitės įvykiai
Spalio 16 d., antradienio įvykiai

15.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius LR Seimo plenariniame posėdyje pristato Valstybės kontrolės išvadas dėl 2017 m. valstybės ataskaitų rinkinio, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir Valstybinio socialinio draudimo, Privalomojo sveikatos draudimo, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, Rezervinio, Garantinio bei Ilgalaikio darbo išmokų fondų.Spalio 17 d., trečiadienio įvykiai

9.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė dalyvauja LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.

10.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas dalyvauja LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje.

10.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė dalyvauja LR Seimo Audito komiteto posėdyje.

10.00 val. Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius dalyvauja „Žinių radijo" laidoje „Ekonomika šiandien“.

11.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas dalyvauja LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.

11.40 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė dalyvauja LR Seimo Kultūros komiteto posėdyje.

12.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas dalyvauja LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

13.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja Vyriausybės posėdyje.

13.30 val. Personalo skyriaus vedėja Danguolė Subačienė forume „Valstybės sektorius - patraukli vieta dirbti” skaito pranešimą „Valstybės kontrolės geroji praktika: darbuotojų pritraukimas ir atranka; darbuotojų gerovės irorganizacinės kultūros formavimas bei darbuotojų įtraukimas“.

15.30 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja LR Seimo Audito komiteto ir Europos reikalų komiteto bendrame posėdyje.

Dalyvavimas Seimo komitetuose ir komisijose
9.00-11.30 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje svarstant klausimus: Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projekto; Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas; Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaitos 2018 m. pristatymas; Europos Audito Rūmų veiklos audito dėl ERASMUS+ programos vykdymo rezultatų pristatymas.

10.00-10.35 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Audito komiteto posėdyje svarstant klausimus: Vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Rinkliavų, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstatymų straipsnių pakeitimo įstatymų projektai.

10.00-10.50 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje svarstant klausimą: Europos Audito rūmų veiklos auditų Europos Sąjungos rinkų reguliavimo, konkurencingos ekonomikos, finansų valdymo srityse rezultatų pristatymas.

10.00-11.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Sveikatos reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimą: Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie vaistų kompensavimo aktualijas.

11.15-12.15 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje svarstant klausimą: Dėl profesinės reabilitacijos sistemos.

11.40-12.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Kultūros komiteto posėdyje svarstant klausimus: Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas; Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas.

12.00-12.45 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Kaimo reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimą: Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl 2017 m. ES biudžeto vykdymo ir aktualiausių veiklos ataskaitų pristatymas.

13.00-15.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstant klausimus: STT analitinės antikorupcinės žvalgybos metu nustatytų korupcijos rizikų sveikatos priežiūros įstaigų viešuosiuose pirkimuose pristatymas; Dėl Ugdymo plėtotės centro sprendimų ir veiklos organizuojant ugdymo programų rengimą.

15.30-16.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Audito komiteto ir Europos reikalų komiteto bendrame posėdyje svarstant klausimą: Dėl metinės ataskaitos dėl 2017 m. ES biudžeto vykdymo.Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-10-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.