Kvalifikacijos kėlimo programos - auditorių profesinis tobulėjimas

Seminaras, skirtas auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje,  2011–2015 m. bendradarbiavimo programai įgyvendinti (3 uždavinys, 5 priemonė)

TEMA - KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS – AUDITORIŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS

LAIKAS -  2011 m. gruodžio 20 d.

VIETA - Finansų ministerijos mokymo centras, Birutės g. 56, Vilnius

PROGRAMA IR PRANEŠIMAI:

 

 

 

Atidarymas, sveikinimo žodis

Eugenijus Chlivickas, Finansų ministerijos mokymo centro direktorius

 

 

Viešojo sektoriaus vidaus auditorių atestavimo sistema

 

Jonas Vaitkevičius, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijas ir priežiūros skyriaus vedėjas

 

Tarptautinis vidaus auditorių atestavimas ir kvalifikacijos kėlimas

 

Alenas Gumuliauskas, Vidaus auditorių asociacijos valdybos narys

 

Kvalifikacijos kėlimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose

 

Zita Valiauskienė, Kėdainių savivaldybės kontrolierė

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas Lietuvos Auditorių Rūmuose

 

Rasa Pajaujytė, Lietuvos Auditorių Rūmų direktorė

 

Valstybinių auditorių kvalifikacijos tobulinimas

 

Audronė Vaitkevičiūtė, Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėja

 

Vieno internetinio tinklapio koncepcija

 

Darius Žalalis, Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Strateginio planavimo ir analizės skyriaus vyr. auditorius