Pasirengimo 2014 - 2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę

Seminaras, skirtas auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2011–2015 m. bendradarbiavimo programai įgyvendinti (3 uždavinys, 1 priemonė)

 

TEMA –PASIRENGIMO 2014-2020 M. PERIODUI IŠŠŪKIAI: DARNUS POŽIŪRIS Į VALDYMĄ IR KONTROLĘ

LAIKAS - 2012 m. birželio 8 d.

 VIETA – Palanga (Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija)

 PROGRAMA IR PRANEŠIMAI:

 

 

 

 

Konferencijos atidarymas

Lietuvos auditorių rūmų prezidentė Jurgita Kirvaitienė

 

 

Valdymo ir kontrolės sistema – ES finansinės paramos panaudojimo efektyvumo užtikrinimo pagrindas

 

Loreta Graužinienė, Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto pirmininkė

 ES struktūrinės paramos išorės auditas: veikla, rezultatai ir ateitis

Sigita Rojutė, Valstybės kontrolės 8-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja

Europos Sąjungos 2014-2020 m. finansavimo kontrolės priemonės

Agnė Bagočiūtė,LR finansų ministerijos Europos sąjungos paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja

ES struktūrinės paramos panaudojimo kontrolės sistema: patirtis ir naujas matymas

Irma Kamarauskienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros asistentė, auditorė

 Europos Komisijos siūlomi audito profesijos reglamentavimo pakeitimai

Asta Noreckaitė, Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento Apskaitos ir audito skyriaus vedėja

 Atlikto audito kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimo iššūkiai

Ilona Matusevičienė, LAR Audito kokybės kontrolės komiteto pirmininkė

 Audito profesija Latvijoje – iššūkiai ir ateities perspektyvos

Lolita Čepkeviča, Latvijos auditorių asociacijos prezidentė

 Audito atlikimo kokybės tobulinimo kryptys – kai kurių užsienio valstybių patirtis

Audrius Linartas, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius

Kokybės tobulumo (brandos) modelių taikymas, vertinant audito įmonės kokybės kontrolę pagal 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą

Rimas Butkevičius, auditorius

 Tezės dėl 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto galimo tobulinimo: kas galėtų būti 2-ajame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte

Rimas Butkevičius, auditorius

 Šiuolaikinis požiūris į verslo ginčų sprendimą

Vilniaus komercinio arbitražo teismo atstovas