Darbo grupė bendriems viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo principams parengti

VALSTYBĖS KONTROLĖS, VIEŠOJO SEKTORIAUS VIDAUS AUDITORIŲ, SAVIVALDYBIŲ KONTROLIERIŲ, ATESTUOTŲ AUDITORIŲ, ATLIEKANČIŲ AUDITĄ VIEŠAJAME SEKTORIUJE 2011-2015 METŲ BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS (1 uždavinys)

 

 

Darbo grupės tikslai:

  1.  Peržiūrėti skirtingų audito grandžių naudojamas viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo metodikas, įvardijant bendrus vertinimo aspektus, kurie galėtų būti vertinami, vadovaujantis vieningais principais. 
  2. Parengti bendrus vertinimo principus ir pristatyti juos Komitetui. 

 

Darbo grupės vadovasAudronė Vaitkevičiūtė, LR valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėja.

 

Darbo grupės nariai:

1. Rita Švedienė – LR valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja

2. Danguolė Krištopavičienė – LR valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja

3. Renata Maslauskaitė-Meškauskaitė – LR valstybės kontrolės Audito plėtros departamento patarėja

4.  Meila Česnauskienė – LR finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus  vedėjo pavaduotoja

5. Džilda Grybaitė - LR finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

6. Rolandas Pauža - LR finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

7. Kęstutis Kibickas – Lietuvos auditorių rūmų narys

8. Rasa Selevičienė - Lietuvos auditorių rūmų narys

9.  Asta Štreimikienė - Lietuvos auditorių rūmų narys

10. Jovita Vasauskaitė – Kauno miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

11. Marija Virbickaitė – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos l.e.p. Vidaus audito skyriaus vedėja

12. Irma Kamarauskienė – UAB Koncernas „Achemos grupė“ Ekonomikos departamento direktorė.