Į pradžią
Auditas: raidos sutrikimų turintiems vaikams neužtikrinama efektyvi ankstyvoji pagalba, neįgaliems – įtraukusis ugdymas

Lietuva, 2010 metais ratifikavusi Neįgaliųjų teisių konvenciją, įsipareigojo užtikrinti neįgaliųjų galimybę gauti sveikatos paslaugas, įskaitant ankstyvą diagnozę, ir teikti paslaugas, skirtas kuo labiau sumažinti tolesnio asmenų neįgalumo tikimybę. Valstybė turi užtikrinti, kad neįgalieji taip pat turėtų galimybę įgyti tinkamą, kokybišką ir nemokamą pradinį ir vidurinį išsilavinimą lygiai su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur jie gyvena. Tačiau aukščiausiosios audito institucijos atliktas auditas rodo, kad teikiamos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ir įtraukusis ugdymas Lietuvoje nepakankamai atitinka neįgalių vaikų poreikius ir neužtikrina jų socialinės integracijos.

Raidos sutrikimų turintiems vaikams, siekiant išvengti neįgalumo ar sunkesnių raidos sutrikimų, labai svarbu ankstyvosios reabilitacijos kokybiškas paslaugas suteikti kuo anksčiau. Audito surinkti įrodymai rodo, kad Lietuvoje šios paslaugos yra prieinamos ne visiems raidos sutrikimų turintiems vaikams. Beveik pusėje savivaldybių nėra ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, o ten, kur jos veikia, daug kur trūksta specialistų. Be to, paslaugos vaikams neretai suteikiamos ne laiku, nes paslaugų eilės siekia iki 150 dienų. Tai trukdo mažinti vaikų neįgalumo lygį ar jo atsiradimo riziką.

Pasak auditorių, nėra sudarytos ir sąlygos raidos sutrikimų turinčiam vaikui nustatyti objektyvią diagnozę ir paskirti tinkamą gydymą – šalies mastu nėra parengtų vaikų raidos sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodikų, trūksta patikimų vaikų raidos sutrikimų diagnostikos priemonių. Ilgiau nei 8 metus neišsprendžiama Vaiko raidos centro perkėlimo iš avarinės būklės patalpų į šio centro veiklai pritaikytas patalpas problema.

Ne visi neįgalumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi galimybę įgyti ir tinkamą išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose. Auditas rodo, kad per pastaruosius trejus metus specialiąsias (o ne bendrojo ugdymo) įstaigas lankančių neįgalių vaikų skaičius net padidėjo, nes bendrojo ugdymo mokyklose trūksta švietimo pagalbos specialistų, metodinės pagalbos, specialiųjų ugdymo ir mokymo priemonių.

Aukščiausioji audito institucija pateikė rekomendacijas Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijoms. Laiku ir tinkamai jas įgyvendinus, pagerėtų neįgalių ir raidos sutrikimų turinčių vaikų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sėkmingiau būtų ugdomas jų savarankiškumas. Rekomendacijomis raginama rasti sprendimų, kaip užtikrinti raidos sutrikimų turintiems vaikams laiku skiriamas kokybiškas ankstyvosios reabilitacijos paslaugas ir vykdyti neįgalių vaikų įtraukiojo ugdymo plėtrą.


Valstybinio audito ataskaita: Ar ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ir įtraukusis ugdymas atitinka neįgalių vaikų poreikius ir užtikrina jų socialinę integraciją


Papildoma informacija: Laimonas Čiakas, 1-ojo audito departamento direktorius, tel. (8 5) 266 6707, el. p. laimonas.ciakas@vkontrole.lt
 
Justas Jaskonis, Komunikacijos skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6794, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.