Į pradžią
EBPO pradeda Lietuvos fiskalinės institucijos išorės peržiūrą: aptarti institucijos finansavimo ir nepriklausomumo klausimai

Šią savaitę Valstybės kontrolėje lankosi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vadovaujama ekspertų grupė, kuri atlieka Lietuvos fiskalinės institucijos išorės peržiūrą. EBPO atliekamų nepriklausomų fiskalinių institucijų peržiūrų tikslas – įvertinti veiklos kokybę, atsižvelgiant į joms taikomus EBPO principus, atskleisti iššūkius ir pateikti rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo.

Valstybės kontrolės sudėtyje veikia trys atskiros nepriklausomos institucijos: klasikinė aukščiausioji audito, ES investicijų audito ir fiskalinė. Esant tokiai neįprastai struktūrai, siekiama užtikrinti trijų visiškai skirtingų funkcijų vykdymą.

„Lietuvos fiskalinė institucija veikia penktus metus. Jos veiklą organizuojame atsižvelgdami į EBPO valstybių gerąją praktiką, tačiau Valstybės kontrolei, kaip fiskalinei institucijai, stiprinti ir jos veiklos kokybei užtikrinti būtina teisėkūros investicija. Dabartinis Valstybės kontrolės įstatymas nekeistas jau 17 metų. Didesnį savarankiškumą, atskaitomybę ir įgaliojimus stiprinantis įstatymo projektas jau parengtas, registruotas ir laukia svarstymo Seime“, – sakė Arūnas Dulkys ir pridūrė, kad EBPO ekspertams svarbu įsitikinti, ar institucija veikia stabiliai: išskirtinio jų dėmesio sulaukia faktas, kad trijų institucijų vienoje struktūroje praktika yra unikali ne tik tarp ES, bet ir tarp visų EBPO narių.

Nepaisant tokios funkcijų ir atsakomybių gausos, Valstybės kontrolė išlieka tarp mažiausiai finansuojamų institucijų ES. Maža to,  šiandien kyla iššūkių dėl savarankiškumo suvaržymų: naujasis Valstybės tarnybos įstatymas kuria nuolatinį interesų konfliktą.

„Egzistuojanti centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema kuria santykius su vertinamaisiais audito subjektais ir kelia reputacijos rizikų dėl Valstybės kontrolės pareigūnų objektyvumo ir nešališkumo. Su EBPO aptarėme, jog būtina padaryti viską, kad mūsų darbuotojai būtų apsaugoti nuo bet kokios pašalinės įtakos“,– po susitikimo su EBPO atstovais sakė Arūnas Dulkys.

Numatoma, kad mūsų šalies fiskalinės institucijos veiklos kokybės išorės peržiūra užtruks 6 mėnesius, ataskaitą planuojama paskelbti viešai rudenį. EBPO vadovaujama ekspertų grupė, atlikdama fiskalinės institucijos peržiūrą vertins, ar institucijos veiklos principai atitinka EBPO šalims narėms taikytinus principus: ar užtikrinamas institucijos nepriklausomumas, nešališkumas, skaidrumas ir pakankamas finansavimas, kokie yra komunikavimo su visuomene kanalai, ar jie efektyvūs, ar institucija gauna vertinimams reikiamus duomenis ir informaciją, bus nagrinėjami ir kiti klausimai.

EBPO suburta ekspertų grupė susitiks ir su Finansų ministerijos, Seimo, Lietuvos Banko, Statistikos departamento ir mokslo atstovais, žiniasklaida ir komercinių bankų ekonomistais.


Komentarams:
Asta Kuniyoshi,
Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė,
tel. 204 7658, el. p. asta.kuniyoshi@ifi.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.