Į pradžią
Europos audito rūmų vadovaujama ekspertų grupė pradeda Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos vertinimo vizitą

Šiandien prasideda visą savaitę, birželio 3–7 dienomis, vyksiantis Valstybės kontrolės – Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (AAI) – ekspertinio vertinimo vizitas. Vertinimą atliks ekspertai iš Europos Audito Rūmų, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI.

„Šiandien prasidėjo mums labai svarbi misija – kalbėjome ne tik apie auditų kokybę ir įvairius kitus mūsų veiklos aspektus, – po susitikimo su ekspertais sakė valstybės kontrolierius A. Dulkys. – Deja, jau pirmąją misijos dieną didžiąją laiko dalį teko skirti aptariant  mūsų audito institucijos personalo situaciją. Pakeitus Valstybės tarnybos įstatymą, bet nepakoregavus Valstybės kontrolės įstatymo, nuo šių metų pradžios susidūrėme su nepriklausomumo iššūkiais. Auditorius negali audituoti pats savęs, sistemos, kurios dalimi yra, o esamas teisinis reguliavimas daro Valstybės kontrolę priklausomą. Diskutuojant  kilo retorinis klausimas: ar siekiama, kad auditoriai, patys būdami valstybės tarnybos dalimi, rašytų panegirikas valstybės tarnybai ir Vyriausybei?“

„Aukščiausioji audito institucija užtikrina, kad viešosios lėšos būtų išleidžiamos efektyviai. Štai kodėl piliečiams reikia stiprios ir nepriklausomos audito institucijos, kuri būtų apsaugota nuo bet kokių politinių ar nepagrįstų tarpininkavimų“, – po susitikimo sakė Europos audito rūmų generalinis sekretorius Eduardo Ruiz García.

Viso vizito metu bus vertinami atsirinkti 2018 m. ir 2019 m. pradžioje atlikti veiklos, finansų ir atitikties auditai, ekspertai susitiks su Lietuvos AAI audito grupėmis, audito kokybės užtikrinimo, teisės, vidaus audito, komunikacijos specialistais ir vadovybe.

Atkreiptinas dėmesys, kad 17 metų be esminės peržiūros skaičiuojančiame Valstybės kontrolės įstatyme nei apie rekomendacijas, nei apie institucijos veiklos išorinį vertinimą nėra kalbama. EBPO vadovaujama ekspertų grupė šiuo metu taip pat atlieka fiskalinės institucijos peržiūrą, kurios išvados bus skelbiamos ateinantį rudenį.

Tarptautinė ekspertų komanda, siekdama gauti kuo daugiau objektyvios informacijos, susitiks su Seimo, Konstitucinio Teismo ir Vyriausybės atstovais: aptars Lietuvos AAI nepriklausomumo, ryšių su Seimu ir kitomis valdžios institucijomis, valstybinio audito programų ir audito ataskaitų stebėsenos klausimus.

Šio savanoriško Lietuvos AAI vertinimo tikslas – nustatyti, ar institucijos auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijas dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo. Vertinimą numatyta atlikti per 2019 m., o metų pabaigoje pateikti ataskaitą ir rekomendacijas.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.