Į pradžią
Atnaujintame Valstybės kontrolės veiklos plane daugiau dėmesio skiriama rekomendacijoms

Aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė – atnaujino 2019-ųjų metų veiklos planą, kurį papildė 4 nauji auditai ir 2 vertinimai. Pasak valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio, atnaujintame institucijos veiklos plane daugiau dėmesio skiriama ankstesnių auditų rekomendacijų įgyvendinimui.

„Valstybės kontrolė yra atlikusi auditus daugelyje sričių, tačiau pastaruoju metu jaučiame stringantį audito rekomendacijų įgyvendinimą. Norėdami padėti parlamentinei kontrolei, savo veiklos planą papildėme ne tik naujais auditais, bet didiname dėmesį ankstesnių auditų rekomendacijų įgyvendinimo poveikiui. Išskirtinį sąstingį matome biudžeto valdysenos, strateginio planavimo, valstybės investicijų programos ir švietimo srityse“, – sako A. Dulkys.

Valstybės kontrolės veiklos planą papildė auditas „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų valdysena“, kurio metu bus vertinama valstybės ir savivaldybių dalyvavimo įmonių ir įstaigų veikloje tikslingumas, joms keliami tikslai ir jų įgyvendinimo kontrolė.

Į atnaujintą planą įtraukti auditai „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius“, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, ar Lietuvoje pasirinktas priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo modelis užtikrina efektyvų šių funkcijų vykdymą, bei „Policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas“, kuriame bus vertinama, ar policija tinkamai pasirengusi prevencijos priemonėmis prisidėti prie nusikalstamumo mažinimo ir užtikrinti rezultatyvų nusikalstamų veikų atskleidimą bei ištyrimą.

Auditu „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas“ bus siekiama išanalizuoti, kaip įgyvendinamos 2018 m. pateiktos rekomendacijos, ar konsoliduojant ūkio subjektų priežiūros institucijas optimizuotos priežiūros funkcijos, mažinama priežiūros našta ūkio subjektams.

Veiklos plane yra ir du nauji vertinimai: „Švietimo sistemos (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo) pažangos vertinimas“, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, ar po auditų atlikti švietimo politikos ir finansavimo pakeitimai lėmė, kad lėšos būtų skiriamos vaikų ir mokinių sėkmei užtikrinti, ir „Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo pokyčių vertinimas“, kuriuo bus siekiama atskleisti, kokius pokyčius lėmė įgyvendintos strateginio planavimo ir biudžeto formavimo priemonės.

Apie svarbiausių audito rekomendacijų būklę bus diskutuojama ir šiais metais trečią kartą organizuojamoje tarptautinėje valstybės tvarios plėtros konferencijoje „Signals“, kuri vyks lapkričio 27 d.

Atnaujintą 2019-ųjų metų veiklos planą rasite čia

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.