Į pradžią
Susitikime su Suomijos aukščiausiosios audito institucijos vadove – diskusijos fiskalinės politikos klausimais

Šiandien valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys susitiko su pirmą kartą Lietuvos aukščiausiojoje audito institucijoje (AAI) viešinčia Suomijos generaline auditore Tytti Yli-Viikari. Susitikime jie diskutavo fiskalinės politikos klausimais.

Suomijos aukščiausioji audito institucija, kaip ir Lietuvos AAI, atlieka ir klasikinį valstybinį auditą, ir vykdo nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas. Europos Sąjungoje yra vos kelios audito institucijos, kurios atlieka ir audito, ir fiskalinės institucijos funkcijas. Todėl Lietuvos ir Suomijos valstybinių auditorių bendradarbiavimas įgauna papildomos svarbos, susitikimuose aptariami kur kas įvairesni klausimai.

„Bendradarbiaujame ir dalijamės patirtimi ne tik fiskalinės politikos, bet ir audito praktikos klausimais – atlikdami Lietuvos mokinių pasiekimų auditą kreipėmės į Suomijos kolegas prašydami pasidalyti jų sukaupta patirtimi. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ yra numatytas tikslas lygiuotis būtent į Skandinavijos šalių gerąsias praktikas, todėl Suomija – svarbi mūsų partnerė“, – sako valstybės kontrolierius A. Dulkys.

Susitikime su Suomijos generaline auditore Lietuvos AAI Biudžeto politikos stebėsenos departamento – Lietuvos nepriklausomos fiskalinės institucijos – atstovai pristatys savo veiklą bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vadovaujamos ekspertų grupės 2019 m. atliktos Lietuvos nepriklausomos fiskalinės institucijos veiklos peržiūros rezultatus.

Suomijos generalinė auditorė taip pat dalyvaus lapkričio 27 d. Lietuvos AAI organizuojamoje valstybės tvarios plėtros konferencijoje „Signals 2019“, kur skaitys pranešimą apie Suomijos viešosios politikos priemones, skirtas socialinei gerovei ir pajamų paskirstymui.
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.