Į pradžią
Seminare Helsinkyje – diskusijos apie fiskalinių duomenų patikimumo svarbą

Šiandien valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys dalyvauja Helsinkyje (Suomija) vykstančiame tarptautiniame seminare „Pasitikėjimo stiprinimas – aukščiausiųjų audito institucijų vaidmuo užtikrinant fiskalinių duomenų patikimumą“, kuris rengiamas Suomijai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai.

Seminaro organizatoriai – Suomijos aukščiausioji audito institucija (AAI) ir Suomijos statistikos biuras. Renginyje dalyvauja ES šalių AAI ir Europos Audito Rūmų vadovai bei kiti kviestiniai svečiai.

Seminare daugiausia dėmesio skiriama informacijai, kuria grindžiama fiskalinė politika, nagrinėjamos viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės, fiskalinės statistikos ir prognozių temos. Susitikime analizuojama, kaip užtikrinti fiskalinių duomenų patikimumą, fiskalinės statistikos ir prognozių taikymą, planuojant fiskalinę politiką ir priimant sprendimus, svarstant, kuria linkme turėtų vystytis viešojo sektoriaus apskaitos standartai ir atskaitomybės praktika.

Europos Sąjungoje iš aukščiausiųjų audito institucijų tik keletas vykdo nepriklausomos fiskalinės institucijos funkciją, tai Suomijos ir Lietuvos AAI. Šios institucijos privalo laikytis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos fiskalinių institucijų principų: būti nepriklausomos ir nešališkos, profesionalios ir užtikrinti savo veiklos skaidrumą, nes nuo to priklauso fiskalinių duomenų patikimumas.

„Labai svarbu, kad visuomenei duomenys būtų viešinami laiku – reglamentuota tvarka, nes vis dar susiduriama su atvirų duomenų, patogaus pasiekiamumo problema. Tuo metu patikimi duomenų šaltiniai yra reikalingi planuojant fiskalinę politiką ir priimant valstybei svarbius sprendimus“, – sako valstybės kontrolierius A. Dulkys.

Lietuvos aukščiausiajai audito institucijai biudžeto politikos kontrolės – nepriklausomos fiskalinės institucijos – funkcijas pavesta vykdyti nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos nepriklausoma fiskalinė institucija rengia, teikia Seimui ir viešai skelbia išvadas ir ataskaitas, nustatytas Valstybės kontrolės įstatyme ir metiniame institucijos veiklos plane.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.