Į pradžią
Tarptautiniai ekspertai: Valstybės kontrolės veikla atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus

Aukščiausioji audito institucija (AAI) – Valstybės kontrolė – visais reikšmingais aspektais atitinka taikytinus tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, o jos veiklos procesai, procedūros ir audito praktika padeda siekti teisės aktuose ir strateginiuose veiklos dokumentuose nustatytų tikslų. Tokią išvadą Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto posėdyje pateikė Europos Audito Rūmų (EAR) vadovaujama nepriklausomų tarptautinių ekspertų komanda, atlikusi aukščiausiosios audito institucijos veiklos vertinimą.

2019 m. vykusio vertinimo metu ekspertų komanda iš EAR, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI analizavo, kiek Lietuvos AAI veikla ir auditai atitinka aukščiausiųjų audito institucijų standartus ir gerąją praktiką, kiek efektyvi institucijos audito kokybės užtikrinimo sistema. Vertinimui buvo atsirinkti finansiniai (teisėtumo) ir veiklos auditai.

Kaip gerąją aukščiausiosios audito institucijos praktiką ekspertai įvardijo Valstybės kontrolės auditų planavimą, atsižvelgiant į kaštų analizę, teigiamai įvertino institucijos auditų dokumentavimo sistemą ir auditų rezultatų komunikavimo politiką. Vertinimą atlikusi grupė atkreipė dėmesį, kad būtina stiprinti aukščiausiosios audito institucijos funkcinį, veiklos ir organizacinį nepriklausomumą, kurį šiuo metu riboja Valstybės tarnybos įstatymas.

„Džiaugiuosi teigiama ekspertų išvada dėl mūsų institucijos veiklos. Per pastaruosius 19 metų tai yra jau ketvirtasis mūsų inicijuotas ekspertinis vertinimas. Šiuo metu parengtame naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatyme toks institucijos veiklos vertinimas būtų įtvirtintas įstatymu. Jo nepriėmus, dalies ekspertų rekomendacijų nė nepavyktų įgyvendinti. Beje, tikriausiai mažai kas žino, kad Valstybės kontrolė patenka tarp trijų mažiausiai finansuojamų audito institucijų Europos Sąjungoje“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Aukščiausiosios audito institucijos veiklos vertinimo komandai vadovavęs Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius Eduardo Ruiz García pabrėžia Valstybės kontrolės nepriklausomumo svarbą.
„Valstybės kontrolieriaus nepriklausomumas yra būtinas siekiant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 16-ojo tikslo ir kuriant efektyvią bei įtraukią instituciją, kuri veiktų piliečių labui“, – teigia EAR generalinis sekretorius E. Ruiz García.

Šio AAI veiklos vertinimo metu ekspertai analizavo, kaip Valstybės kontrolė įgyvendino rekomendacijas, pateiktas po 2014 m. ekspertinio institucijos vertinimo. Ataskaita skelbia, kad per šį laiką institucija pagerino savo valdymą ir atliekamų auditų kokybę.

Vertinimo metu, siekdami gauti kuo daugiau objektyvios informacijos, ekspertai buvo susitikę su Seimo, Konstitucinio Teismo ir Vyriausybės atstovais, Lietuvos AAI vadovybe ir specialistais, žiniasklaidos atstovais.

Išorės ekspertų vertinimai aukščiausiosioms audito institucijoms padeda užtikrinti, kad jų atliekami auditai būtų kokybiški, atitiktų gerąsias tarptautines praktikas, o teikiamos išvados ir rekomendacijos prisidėtų prie institucijų veiklos ir audito proceso pažangos.

Ekspertinio vertinimo ataskaita antradienį buvo pristatyta Valstybės kontrolės komandai.


Aukščiausiosios audito institucijos veiklos vertinimo ataskaita (anglų k.)
    
        
Daugiau informacijos:
Inga Tarakavičiūtė
Audito plėtros departamento direktorius (l. e. p.),
tel. (8 5) 266 6772, el. p. inga.tarakaviciute@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.