Į pradžią
EAR paskelbė apžvalgą apie ES aukščiausiųjų audito institucijų atliekamus sveikatos apsaugos sistemos auditus

Europos Audito Rūmai (EAR) Europos Sąjungos (ES) aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) Ryšių palaikymo komiteto vardu paskelbė apžvalgą (kompendiumą) apie šių institucijų atliekamus sveikatos apsaugos sistemos auditus. Šis kompendiumas parengtas remiantis 23 ES AAI ir EAR audito ataskaitomis, paskelbtomis 2014–2019 metais.

Jau antrą kartą paskelbtame EAR kompendiume apžvelgtas ir Lietuvos AAI atliktas auditas „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“.

EAR apžvalgoje pateikiama informacija apie sveikatos priežiūrą, jos teisinius pagrindus, pagrindinius tikslus ir atsakomybę kiekvienos šalies ir visos ES lygiu. Kompendiumas taip pat atkleidžia pagrindinius sveikatos priežiūros iššūkius, su kuriais susiduria tiek Europos bendrija, tiek kiekviena jos narė atskirai. Per pastaruosius kelis dešimtmečius sveikatos apsaugos sistema susidūrė su nuolat didėjančiomis išlaidomis, visuomenės senėjimu, pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų judumu.

Pirmasis Ryšių palaikymo komiteto kompendiumas, analizavęs jaunimo nedarbo ir integracijos į darbo rinką temą, buvo paskelbtas 2018 m.  

Kompendiumą galima rasti ES ryšių palaikymo komiteto interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.