Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Aukščiausiosios audito institucijos veiklos planas papildytas dar vienu aplinkosaugos srities auditu

Įgyvendindama Seimo priimtą nutarimą, kuriuo Valstybės kontrolei pavesta atlikti aplinkosaugos srities auditą, Lietuvos aukščiausioji audito institucija papildė savo 2020 m. veiklos planą: pakoregavo planuotų baigti auditų terminus ir įtraukė dar vieną aplinkosaugos srities auditą. Jo metu planuojama vertinti aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos veiklos efektyvumą. Valstybės kontrolei šį auditą pavesta atlikti iki gegužės 1 d.

Šiuo metu Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – atlieka pernai pradėtą aplinkosaugos srities auditą „Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas“. Jo atlikimo terminas, įvertinus Seimo pavedimą atlikti papildomą aplinkosaugos srities auditą, pratęsiamas keletu mėnesių – numatoma jį pabaigti šį rudenį. Sausį baigtas dar vienas su aplinkos apsauga susijęs auditas – „Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)“. Pastaraisiais metais aplinkosaugos srityje buvo atlikti auditai „Pavojingųjų atliekų tvarkymas“ ir  „Gamintojo atsakomybės principo taikymas“.

Kitose srityse šiais metais planuojama baigti šiuos veiklos auditus: elektroniniai nusikaltimai; profesinis mokymas; švietimo sistemos pažangos vertinimas; teismų sistema; valstybės nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas; policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas ir kt.

Su atnaujintu aukščiausiosios audito institucijos 2020 m. veiklos planu galite susipažinti čia.

Šiuo metu atliekamų auditų sąrašą galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.