Į pradžią
Geros valios fondui skirta kompensacija naudojama laikantis teisės aktų

Aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė – atliko valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2019 metais teisėtumo auditą. Jo metu nustatyta, kad kompensacija naudojama laikantis teisės aktų.

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas, kuriame nustatytas mokėtinos piniginės kompensacijos dydis – 37 071 362 Eur. Šią sumą planuojama išmokėti iki 2023 m. kovo 1 d. Kiekvienais metais Seimas valstybės biudžete kompensacijai patvirtina 3 620 000 Eur. Šią sumą Vyriausybės kanceliarija, kaip asignavimų valdytoja, išmoka fondui. Nuo įstatymo įsigaliojimo jau sumokėta 26,21 mln. Eur (70,7 proc. kompensacijos).

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi minėtu įstatymu, fondo valstybinį auditą atlieka kasmet ir iki vasario 10 d. pateikia Vyriausybei valstybinio audito išvadą ir ataskaitą.
 
Informacija apie audito rezultatus perduota Seimo Audito komitetui ir Vyriausybės kanceliarijai.


Valstybinio audito ataskaita: Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2019 metais teisėtumas

    
Komentarams:
Giedrė Stalauskienė
Finansinio audito departamento vyriausioji patarėja,
tel. (8 5) 266 6867, el. p. Giedre.Stalauskiene@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.