Į pradžią
Valstybės kontrolėje pristatyta EAR 2019 metų veiklos ataskaita ir pasidalyta reagavimo į COVID-19 krizę patirtimi

Ketvirtadienį vykusiame internetiniame seminare Europos Audito Rūmų (EAR) narys Rimantas Šadžius aukščiausiosios audito institucijos (AAI) darbuotojams pristatė EAR 2019 metų veiklos ataskaitą, pasidalino EAR veiksmais ir atliktais darbo programos pokyčiais reaguojant į COVID-19 pandemijos sukeltą krizę. Šis renginys buvo ir pirmasis nuotolinis naujojo valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko ir Rimanto Šadžiaus susitikimas.

R. Šadžius pažymėjo, kad dėl COVID-19 pandemijos tiek valstybės narės, tiek Europos Sąjunga susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais visuomenės sveikatai ir ekonomikai, todėl visos institucijos privalo sutelkti savo pajėgumus gerindamos finansų valdymą ir užtikrindamos pridėtinę išleidžiamų lėšų vertę.
 
Kaip operatyvi EAR pagalba įstatymų leidėjams reaguojant į COVID-19 krizę, susitikime buvo pristatyta Europos Parlamentui pateikta auditorių nuomonė dėl iš dalies keičiamo ES reglamento – Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) lėšų panaudojimo reaguojant į COVID-19 protrūkį.

EAR narys pristatė planuojamą EAR veiklą veikiant pasikeitusioje aplinkoje: audito procesų skaitmeninimą ir perkėlimą į elektroninę erdvę, potencialų naujausių technologijų pritaikymą užtikrinant spartesnius, patikimus audito rezultatus bei didinant audito apimtis.

„Efektyvesnis audito procesas pasitelkus naujausias informacines technologijas ir pažangius technologinius sprendimus, išlaikant aukštus kokybės reikalavimus – vienas svarbiausių AAI prioritetų. Matome esant pažangių EAR iniciatyvų, kurias taip pat galėtume įvertinti ir inicijuoti savo institucijoje“, – teigė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

EAR yra nepriklausomi išorės auditoriai, audituojantys ES finansus. Audito Rūmai yra ES piliečių finansinių interesų sergėtojai. Jie padeda gerinti ES finansų valdymą, skatina atskaitomybę ir skaidrumą. EAR tikrina, ar Europos Sąjungos biudžetas buvo įvykdytas teisingai ir ar ES lėšos buvo skirtos bei panaudotos teisėtai ir laikantis patikimo finansų valdymo principų. Europai susiduriant su vis didesniais iššūkiais ir augant spaudimui jos viešiesiems finansams, EAR vaidmuo tampa svarbesnis.


Europos Audito Rūmų 2019 metų veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.