Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – su Lietuvos banku pasirašė susitarimą, kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą, pagrįstą nepriklausomumo, teisėtumo, profesionalumo, viešumo ir neutralumo principais.

Pasirašyto susitarimo pagrindu, pagal savo kompetencijas bus teikiamos tarpusavio konsultacijos, ekspertų nuomonės, specialistų vertinimai, metodinė ir kita pagalba. Prireikus bus organizuojami susitikimai, diskusijos, seminarai.

„Valstybės kontrolės ir Lietuvos banko bendradarbiavimas – ypač aktualus COVID-19 pandemijos ir jos sukeliamos įtakos šalies ekonomikai kontekste. Kyla daug iššūkių – auga valstybės skola; tiek ES valstybės narės, tiek Lietuva turi galvoti, kaip pertvarkyti valstybės ir visos bendrijos išteklius“, – teigia valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Šalys bendradarbiaus ir keisis informacija tokiomis temomis kaip viešųjų finansų, makroekonominių rodiklių, pensijų anuitetų mokėjimo veiklos. Šiuo metu Valstybės kontrolė kaip tik atlieka Pensijų anuitetų fondo 2020 m. auditą, kuriame vertinama, ar fondo lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Vertinimo rezultatai bus pateikti iki š.m. birželio 1 d.

„Gyvename mažoje rinkoje, todėl mums ypač svarbu susitelkti ir atvirai bei noriai vieni su kitais dalytis sukauptomis žiniomis ir įgūdžiais, tam, kad pasiektume bendrų valstybės tikslų. Būdami institucija, turinčia daugiausiai kompetencijos ekonomikos ir finansų klausimais, džiaugiamės galėdami dalytis savo know-how su kitomis institucijomis, taip prisidėdami prie kokybiškesnės ateities Lietuvoje kūrimo“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Bendradarbiavimo susitarime taip pat numatyta, kad institucijos tarpusavyje gali siųsti savo darbuotojus tobulinti kvalifikaciją, siekdamos, kad darbuotojai pagilintų teorines žinias, įgytų papildomų praktinių įgūdžių.

Valstybės kontrolė veikdama kartu su kitomis viešojo sektoriaus organizacijomis siekia puoselėti pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius, siekiant bendro tikslo – padėti valstybei išmintingai valdyti finansus ir turtą. Tokie bendradarbiavimo susitarimai didina viešojo sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomenei.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.